Feil i skjema for B-undersøking (løst)

Sidan torsdag 26. okt. vore ein feil i skjemaet for B-undersøking som har gjort at det ikkje har vore mulig å sende inn eller oppdatere feltene: «Materiale og metode», «Områdebeskrivelse», «Resultat for strømmålinger», «Stasjonsopplysninger» og «Sammendrag/Konklusjon».

Feilen vart retta 27.10.2023 kl. 11:05.

Oppdatert: 27.10.2023