Martin Gjervik

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tidsskriftsansvarlig, kontaktperson for sirkulering av tidsskrifthefter, samlingsutvikling/-pleie, katalogisering/klassifikasjon av periodika og monografier, avlevering av statistikk til SSB, brannvernansvarlig, skrankevakt onsdager