Gro-Hilde Dahl

E-post:

Divisjon: Klagesaksenheten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Klagebehandling av saker etter akvakulturloven, havressursloven og deltakerloven.