Beate Lambach

E-post:

Divisjon: Klagesaksenheten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Behandling av klagesaker etter akvakulturloven, havressursloven, deltakerloven, havressursloven, fiskerpensjonsloven og forvaltnings- og offentlighetsloven.