Kjersti Benedikte Ulvik

E-post:

Avdeling: klagesaksenheten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Behandling av alle direktoratets klagesaker, herunder saker om havbruk, fiskeriregulering og fartøy- og deltakerregulering.