Erik Ludvigsen

E-post:

Avdeling: klagesaksenheten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling av klager innenfor ulike rettsområder.