Registrering av turistfiskebedrift

Alle turistfiskeverksemder som oppfyller bestemte kriterium må registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike verksemder.

Skjema for registrering av turistfiskebedrift på Min side (pålogging via ID-porten)

Formål 

Du kan registrere ny bedrift eller endre opplysingar dersom bedrifta allereie er registrert.

Kven skal bruke skjemaet

Alle turistfiskeverksemder som oppfyller bestemte kriterium må registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike verksemder. For nokre verksemder er det frivillig å registrere seg.

Kriteria for å registrere seg som turistfiskeverksemd