Registrere båt i Småbåtregisteret

Fritidsfiskarar som skal fiske torsk for sal, må først registrere båten i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

For å fiske torsk for omsetting skal båten vere påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synleg og tydeleg på begge sider av båten.

Registreringsmerket/kjenningssignalet skal førast på sluttseddelen ved omsetting.

Den som vil registrere båten må vende seg til Småbåtregisteret (Redningsselskapet) eller Skipsregistrene.

Les meir

Les meir om sal av torsk for fritidsfiskarar