Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Monteringsbeskrivelse for teiner i fiske etter sjøkreps - for fritidsfiskere

Alle teiner som benyttes til fangst av sjøkreps skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. Her finner du en monteringsbeskrivelse for slike rømmingshull i teiner i fiske etter sjøkreps for fritidsfiskere.

Krav til rømmingshull

Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

  • Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 3 mm i diameter.
  • Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
  • Bomullstråden skal kun festes enkel, dvs. at det skal være tilstrekkelig at kun én tråd ryker for at rømmingshullet åpnes.
  • Monteringen skal gjøres slik at alt som er fanget i teinen skal kunne unnslippe via rømmingshullet når den påmonterte tråden ryker. Har teinen flere sovekamre skal alle disse ha rømmingshull.
  • Ved trådbrudd skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom hullet.

Krav til montering i teiner av fast ramme og notlin

For teiner med tømmeluke i taket eller på siden kan rømmingshullet monteres på følgende måter:

1. En ramme med hull festes i teinens sideflate, notlinet i hullet fjernes og hullet dekkes med en hengslet luke som deretter festes med bomullstråd. Luken skal være hengslet i nedre del av rammen eller i en av sidene.

Luke i teine. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 1: Til venstre: Skisse av lukeløsning som rømmingshull.Til høyre: Eksempel på innmontert lukeløsning med hengsel til venstre. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet

2. Det skjæres et snitt i en av sideflatene som ikke har kalv (inngang). Snittet sys (lisses) deretter sammen med bomullstråd (se figur 2). Bomullstråden skal kun knytes i endene.

Rømmingshull i teine. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 2: Snittet sys (lisses) sammen med bomullstråd. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet

3. En kort løkke eller en hanefot av bomullstråd festes på tømmeluken og kroken hukes i løkken (se figur 3 t.v.). Bomullstråden kan også festes mellom strikken og låsekroken (se figur 3 t.h.). Ved slik montering må selve låsekroken festes med kunstfibertau i teinens ramme, slik at den ikke flyter fritt i havet ved trådbrudd. Kunstfibertauet skal være langt nok til å lage en åpning på minst 10 cm når bomullstråden ryker.

T.v. Låsekroken hukes i løkke av bomullstråd. T.h. Bomullstråd mellom strikk og krok. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 3: Til venstre: Låsekroken hukes i løkke av bomullstråd. Til høyre: Bomullstråd mellom strikk og krok.Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet

Krav til montering i andre typer teiner

I andre typer teiner enn teiner laget av fast ramme og notlin (plast, tre, netting osv.), og hvor det ikke er tømmeluke på siden, skal det lages et hull i siden i teinens sovekammer. Hullet skal være så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom det. Åpningen skal dekkes av en luke (for materialer av fast form kan utskåret luke benyttes), som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet ved brudd på bomullstråden. Eventuelt kan lukeløsningen beskrevet under punkt 1 benyttes.

I runde teiner av notlin skal det skjæres et hull i taket/øverste del av teinen som sys (lisses) sammen igjen med bomullstråd slik som beskrevet under punkt 2.

I sammenleggbare havteiner/fisketeiner som brukes til fangst av sjøkreps skal rømmingshullet monteres både i inngangskammeret og i sovekammeret. Rømmingshullet monteres som beskrevet under punkt 2.