Nyheter

Hvor mye fisker en fisker?

07.06.2022

En fisker fisket i gjennomsnitt 222 tonn i 2021. Det var litt mindre enn året før, men over tid har fangst per fisker økt betydelig. Se figuren som viser sammenhengen mellom antall fiskere og mengde fangst i perioden 1945-2021.

Digitalt seminar om kartlegging av sårbar natur

17.03.2022

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet arrangerte 15. mars et digitalt seminar om forslag til kartleggingsmetodikk for sårbar natur i forbindelse med akvakultursøknader. Se seminaret i opptak.

Over 1000 garn fjernet fra havbunnen

07.10.2021

Fiskeridirektoratets opprenskingstokt leverer også i år et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I tillegg til over 1000 garn, er det også tatt opp mengder av andre fiskeredskaper fra havbunnen.

Havet – søppelplass eller matfat?

11.08.2021

Kom og høyr professor Dag O. Hessen på Fiskeridirektoratets seminar under Arendalsuka tysdag 17. august på «Bærekrafthuset» i Arendal.