Nyheter

Ny utlysning av pilotprosjektet «Vekt om bord»

28.06.2022

Arbeider du som yrkesfisker? Vi ønsker å etablere et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Har du mista noko?

16.06.2022

Plast i havet er eit av verdas store miljøproblem og kvart år hamnar tonnevis med taustumpar og plastbitar i havet. Mykje av dette finn vi att langs kysten, men det meste blir verande i havet. Dette kan vi gjere noko med.

Håndhevelse av nye krav til rømmingshull

15.06.2022

Det er allerede innført krav til rømmingshull i en rekke teinefiskerier for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Fra 1. juli innføres krav til rømmingshull i tre nye fiskerier for yrkesfiskere.

Søker fartøy til kartlegging av lodde ved Jan Mayen

15.06.2022

Med Havforskningsinstituttet (HI) som faglig ansvarlig, vil det sommeren 2022 bli gjennomført kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen. Kartleggingen vil bli utført i perioden 4. - 14. august av ett fartøy. Stimetid til og fra kartleggingsområdet kommer i tillegg.