Nyheter

Blir stresset av folk

21.07.2022

Hvis folk holder god avstand til hvalrossen Freya, vil ikke farlige situasjoner oppstå. Det betyr at man ikke bør bruke lette båter, kajakker, sup-brett o.l. i Frognerkilen eller andre steder der hvalrossen er. Fredag formiddag er direktoratet på plass med fartøyet «Rind» og kan dermed bidra til at folk ikke kommer for nær.

Hold avstand til hvalrossen!

20.07.2022

Vi oppfordrer folk i området til å la hvalrossen Freya være i fred. Hun er et vilt dyr på om lag 600 kg, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av.

Rømming av smolt frå brønnbåt

20.07.2022

Vi har moteke ei melding om rømming av smolt, frå brønnbåt, ved levering til ein lokalitet i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal.

Rømming av kveite i Møre og Romsdal

15.07.2022

Fiskeridirektoratet har motteke ei melding om rømming av kveite hjå Nordic Halibut AS, på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.

Salg per sysselsatt innen matfiskproduksjon

14.07.2022

Foreløpige tall viser at salg per sysselsatt i selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret var på 234 tonn i 2021. Dette er en økning fra 2020, hvor tilsvarende tall var 209 tonn. Samtidig er det langt fra toppåret 2014, hvor salg per sysselsatt var på hele 330 tonn.