Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Havforvaltningsplaner

Norge er en havnasjon med mål om en helhetlig og økosystembasert forvaltning av marine ressurser og økosystemer. 

I Faglig forum for norske havområder (miljodirektoratet.no) deltar Fiskeridirektoratet sammen med 11 andre etater, som alle bidrar med omfattende kunnskap om marin forvaltning. I tillegg deltar Overvåkningsgruppen, en rådgivende faggruppe i arbeidet med forvaltningsplanene.

Oppdatert faggrunnlag

havforum.no finner du informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene, blant annet det faglige grunnlaget i forbindelse med revisjon og oppdatering av planene.

Det er utarbeidet et vertøy som sammenstiller kartbasert kunnskap: Arealverktøyet

Faglig forum oversendte 30. april 2019 det faglige grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten og oppdatering av Norskehavet og Nordsjøen - Skagerrak til Klima- og miljødepartementet.