Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rømmingshendelse ved landbasert anlegg for rognkjeks

Under oppstart av sortering av rognkjeksyngel på rundt 3 gram, ble det tatt i bruk et kar som hadde stått å sirkulert uten fisk i på grunn av lite forbruk av vann i anlegget.

Under oppstart av sortering av rognkjeksyngel på rundt 3 gram, ble det tatt i bruk et kar som hadde stått å sirkulert uten fisk i på grunn av lite forbruk av vann i anlegget. Karet ble ikke kontrollert før oppstart og yngelen ble sortert ut i karet.

Samtidig denne dagen ble det utført arbeid i avløpskummen og avløpsristen var derfor fjernet. Det var hele tiden folk i kummen så lenge avløpsristen var fjernet. De observerte at det plutselig kom yngel inn i kummen. Avløpsristen ble straks satt på plass igjen.

Det ble umiddelbart startet med å finne ut hvilke kar yngelen kom fra og det ble avdekket at den kom fra karet det ble sortert til.

Ved nærmere undersøkelse så viste det seg at primær- og sekundær sikringene ikke var satt inn i karet yngelen ble sortert til.

Mesteparten av yngelen ble fanget i avløpskummen, men noen kom seg imidlertid videre ut i elv og sjø.

erfaringsbilde-silen-i -munken-var-ikke -satt-på-plass.png
Figur 1: Silen i munken var ikke satt på plass og yngelen fulgte vannstrømmen gjennom avløpsrør og ut i avløpskummen. Foto:© Fiskeridirektoratet

 

Sil i kar. Foto: © Fiskeridirektoratet
Figur 2: Silen i karet var ikke satt på plass før yngelen ble sortert ut i karet.Bildet viser silen (primærsikringen) montert i karet. Foto: © Fiskeridirektoratet
erfaringsbilde-avløpsrist-var-tatt-bort.png
Figur 3: Det pågikk arbeid i avløpskummen og avløpsristen var derfor tatt bort.Da det ble oppdaget yngel i kummen, ble den satt på plass igjen. Foto: © Fiskeridirektoratet

Virksomheten hadde prosedyrer på sortering og veiing, samt for rengjøring av kar. Prosedyrene inneholdt imidlertid ikke fokus på viktigheten av å kontrollere at primær - og sekundærbarrierer i karet er på plass etter rengjøring og før karet tas i bruk.  

Manglende barrieresikring som en rømmingsfare, var heller ikke med i virksomhetens risikovurdering.

Hva ble gjort

Det at rist mangler i barrierene før innsett av fisk er nå tatt inn som en rømmingsrisiko i virksomhetens risikovurdering. Prosedyrene for vask og klargjøring av kar og prosedyre for sortering og veiing inneholder nå informasjon om viktigheten av kontroll av primær og sekundærsikring. Etterlevelsen ivaretas i form av sjekklister ved arbeidsoperasjoner, der punktet sjekk av barrierer er tatt med som et sjekkpunkt.

Læring

Risikovurderingen gjelder for hele virksomheten og inkluderer alle faser av virksomheten, utstyr og operasjoner, og skal dokumenteres skriftlig. Risikovurderingen danner grunnlag for videre håndtering av risiko, og i dette inngår å forebygge årsakene, gjennomføre kontrolltiltak og forebygge konsekvensene. Barrierer innføres både for å forebygge årsakene og for å redusere konsekvensene. Ofte vil årsaker kunne forebygges ved å endre egne rutiner eller prosedyrer, eller ved å innføre kontrollrutiner.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturdriften § 37, tredje ledd

IK-Akvakultur § 5. Internkontrollens innhold, tredje ledd bokstav f) 

Oppdatert: 16.09.2021