Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Fylkesvis oversikt for visningsanlegg:

Rogaland

Vestland

Møre og Romsdal

Trøndelag

 Nordland

Troms og Finnmark

Oslo

Agder