Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret

Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-Norge spesielt. Innsamling av lønnsomhetsopplysninger fra den norske akvakulturnæringen utføres årlig av Fiskeridirektoratet.

Resultatene fra undersøkelsen, gjerne sammen med statistiske opplysninger, gir viktige indikatorer over næringens utvikling. Presenterte tall er gjennomsnittstall per selskap.