Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret

Innsamling av lønnsomhetsopplysninger fra den norske akvakulturnæringen utføres årlig av Fiskeridirektoratet.

Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-Norge spesielt. Resultatene fra undersøkelsen, gjerne sammen med statistiske opplysninger, gir viktige indikatorer over næringens utvikling. Det presenteres gjennomsnittstall per selskap for henholdsvis selskap med matfiskproduksjon og selskap med settefiskproduksjon av laks og regnbueørret.

Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret

Under finner du resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for laks og regnbueørret innen matfiskproduksjon til nedlastning. 

Historiske tidsserier med resultater etter samfunnsøkonomisk perspektiv (avsluttet metode). 

Definisjoner (xls, 44.5 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Hele landet 1986-2008 (xls, 108.0 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Størrelsesgrupper 2003-2008 (xls, 90.1 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Finnmark og Troms 1986-2008 (xls, 101.9 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Nordland 1986-2008 (xls, 100.4 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Trøndelag 1986-2008 (xls, 109.1 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Møre og Romsdal 1986-2008 (xls, 101.9 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Sogn og Fjordane 1986-2008 (xls, 103.4 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Hordaland 1986-2008 (xls, 102.4 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Rogaland 1986-2008 (xls, 123.4 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Kostnader per kilogram 1986-2008 (xls, 96.3 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Driftsmargin 1986-2008 (xls, 26.1 kB) - Sist oppdatert: 5.11.2009

Settefiskproduksjon, laks og regnbueørret

Her finner du resultater for selskap med settefiskproduksjon av laks og regnbueørret til nedlastning.