Statistikk for akvakultur

Skjema for Statistikk for akvakultur

Det er utarbeidet et elektronisk skjema for innrapportering til undersøkelsen. Skjemaet er tilgjengelig her:

Skjema for statistikk for akvakultur

Dersom en ikke ønsker å benytte seg av det elektroniske skjemaet er det fortsatt mulig å sende inn på et papirskjema. Papirskjema finner du i boksen til høyre.

Formål med skjema

Å hvert år samle inn opplysninger til utarbeidelse av norsk offisiell statistikk for akvakulturnæringen.

Hvem skal sende inn skjemaet

Innehavere av kommersielle, forskning, undervisning og utviklingstillatelser. Innehaverne vil bli kontaktet Fiskeridirektoratet.

Krav om vedlegg

Ingen krav om vedlegg

Frist

Frist for innsendelse er 1. mars