Skjul søk

Ukjent rømming i Hardanger

23.12.2014

Tips fra oppdrettere og publikum tyder på at det har funnet sted en rømming i Hardanger som ingen har meldt fra om til nå. Oppdretterne i området er informert.

Høring om regulering av leppefisk

22.12.2014

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemeldinger på regulering av fisket etter leppefisk og sender nå forslag til regulering for 2015 på høring.

Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv høsten 2013

15.12.2014

NINA har vurdert tilstanden under høstfisket for 33 vassdrag fordelt over alle landets regioner, og finner ingen statistisk sikker økning i innslaget av rømt oppdrettslaks i norske gytebestander i 2013 i forhold til foregående år.

Næringa bør betale for utfisking

08.12.2014

Fiskeridirektoratet skriv i høyringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at vi er positive til ei ordning der akvakulturnæringa skal betale for utfisking av rømt oppdrettsfisk i vassdrag.