Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ny fargelegging i trafikklyssystemet

Fargeleggingen for 2024 av landets tretten produksjonsområder er klar. I år får seks av tretten produksjonsområder grønt lys.

Det betyr at oppdrettere med produksjonskapasitet i disse områdene vil få mulighet til å øke produksjonen. Fem områder får gult lys. To områder får rødt lys, i røde områder må produksjonskapasiteten reduseres.

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2024. Veksten blir tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter gjennom auksjon.

Fastprisveksten er bestemt å være på inntil 1 % av den samlede produksjonskapasiteten i grønne områder. Vederlaget for økt produksjonskapasitet tilbudt til fastpris vil være 170 000 kr per tonn MTB i områdene 1, 9, 10, 11, 12 og 13.

Les mer

  • Regjeringen har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

Pressemelding Regjeringen: Ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk

  • Tilbud om kapasitetsøkning vil kunngjøres etter at forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret 2024 har blitt fastsatt.

Kapasitetsjustering 2024 (fiskeridir.no)

  • Tidspunkt for auksjon og nærmere informasjon om denne vil offentliggjøres ved et senere tidspunkt.

Auksjon av produksjonskapasitet

Oppdatert: 06.03.2024