Melding om rømming eller mistanke om rømming for oppdretter

Alle rømminger, mistanke om rømming og gjenfangst skal meldes via Fiskeridirektoratets Min side. 

Innmelding i to trinn

Innmeldingen skjer i to steg:

  • Del 1 skal sendes straks rømmingen/mistanken oppdages
  • Del 2 skal sendes når omfanget er ferdig kartlagt.
  • Gjenfangst og del om omstendigheter ved rømming brukes mellom steg 1 og 2.

Endelig rømmingsomfang kan registreres så lenge del 1 er sendt inn (uavhengig av del 2). Dette bør meldes inn så snart det er klart. Del 2 skal sendes når all gjenfangst i sjø er meldt inn og saken er klar til å lukkes i Min side. Dersom endelig rømmingsomfang ikke allerede er meldt inn, kan det også gjøres i dette steget.

Veileder: Hvordan melde rømming på Min side

Man skal også benytte rømmingsskjemaet ved rapportering av uønskede hendelser.

Vare- og  tjenesteleverandør skal melde rømming via eget skjema.

Gi tilgang til ansatte

Det er det enkelte selskap som har ansvar for at sine ansatte har tilganger til å sende inn og behandle miljørapporter fra Min side. Tilganger registreres og vedlikeholdes av selskapene på altinn.no. Rollen "Utfyller/innsender" er tilstrekkelig for å kunne bruke Min side.

Hvordan gi rettigheter til andre? (altinn.no)

Under øvelser

Ved gjennomgang av rømmingsmelding på Min side under øvelser er det viktig at det ikke trykkes på Send inn, da dette påvirker vår statistikk for rømming.