Kontakt for tekniske problem

Om du opplever tekniske problem med våre tenester, vil vi gjerne at du melder frå om det til oss.

Sjekk om det er et teknisk problem vi allerede jobber med: Driftsmeldinger

Meld om tekniske feil

Ser ingen tenester når du er innlogga på Min side? 

For å sjå informasjon eller sende inn skjema for ei verksemd, må du ha ei rolle i Altinn på vegner av verksemda.

Det er den ansvarlege i verksemda som tildeler roller. Du må derfor spørje denne personen om du kan få ei slik rolle. Rolla «Utfyller/innsender» er tilstrekkeleg for å bruke Min side.

Hvordan gi rettigheter til andre? (altinn.no)

Hjelp med innlogging? 

ID-porten: Hjelp og brukerstøtte (difi.no)