Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Å beregne rømmingsomfang etter telling

Det er virksomhetene sitt ansvar å til enhver tid ha kontroll over antall fisk og å rapportere dette månedlig til direktoratet.

Det legges til grunn at alle fiskegrupper telles ved utsett til den enkelte enhet og ved flytting mellom enheter.

Utgangspunktet for beregningen er det rapporterte antallet fisk i enheten før hendelsen skjedde. Rømmingstallet er avviket mellom tellingen og det rapporterte antallet fisk i enheten, etter at død fisk i det aktuelle tidsrommet er trukket fra.Det legges til grunn at virksomheten har rapportert korrekt antall død fisk i den månedlige rapporteringen.

Virksomheten må gjennomføre tellingen i tråd med brukerhåndboken eller veiledningen fra produsenten av tellesystemet, for å sikre et nøyaktig resultat.

Dersom tellingen viser mer fisk enn det som er journalført, eller det er andre grunner til å tvile på resultatet, vurderer direktoratet om tellingen må gjøres på nytt. Det kan også være et behov for at flere enheter telles, for eksempel hvis flytting eller splitting av enheter kan ha hatt betydning for å kunne avklare omfanget av rømmingen. Alle vurderinger og beregninger av rømmingsantall skal ha en objektiv begrunnelse.

Gjenfangsttall er ikke et mål på rømmingsomfanget.