Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tvangsmulkt

Tvangsmulkt kan gis, dersom et pålegg om tiltak ikke blir gjennomført innen den fristen som er satt (jf. akvakulturloven § 28 og reaksjonsforskriften §§ 3 og 4). Tvangsmulkten skal da virke som et pressmiddel for at de ulovlige forholdene blir rettet. Tvangsmulkten kan gis samtidig med pålegget, men som hovedregel skal oppdretter først få en sjanse til å rette forholdene.

Tvangsmulktens størrelse er knyttet til folketrygdens grunnbeløp, som reguleres årlig i mai. Tvangsmulkten er 15 ganger folketrygdens grunnbeløp dividert på 365 per dag. Det vil si at daglig mulkt for tiden er cirka kr 3 631 (88 370 x 15 : 365).

Det kan også gis forhøyet løpende tvangsmulkt, dersom:

  • det foreligger fare for vesentlige skadevirkninger på miljøet,
  • den som vedtaket retter seg mot har unnlatt å etterkomme minimum to tidligere pålegg innen fristen de to siste årene, eller
  • det er andre særlige forhold.

I disse tilfellene er mulkten 150 ganger folketrygdens grunnbeløp dividert med 365 per dag, og utgjør for tiden kr 36 316.

Tvangsmulkt skal ikke gis dersom manglende retting av den ulovlige tilstanden enten skyldes forhold som er utenfor den ansvarliges kontroll, eller når forholdet er umulig å oppfylle eller etterleve. Dette gjelder også dersom en tvangsmulkt løper og en slik situasjon oppstår midt i perioden. Et eksempel på en slik situasjon er når værforhold medfører at det er uforsvarlig å håndtere anlegget.

Hele eller deler av mulkten kan frafalles, dersom særlige forhold tilsier det.