Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Iverksettelse av tiltak for den ansvarliges regning

Dersom det er gitt pålegg til oppdretter og dersom fristen for å innfri pålegget er utløpt, kan Fiskeridirektoratet iverksette tiltak for å rette opp et ulovlig forhold.

Utgiftene som myndighetene da pådrar seg, kan kreves dekket av den ansvarlige (jf. akvakulturloven § 29).

Slike tiltak kan også iverksettes selv om det ikke er gitt pålegg til den ansvarlige, men da er vilkåret at det er nødvendig å iverksette tiltaket straks eller at andre særlige forhold foreligger. Også her kan utgiftene kreves dekket av den ansvarlige.