Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Straff

Akvakulturloven § 31 gir hjemmel til å straffe foretak som overtrer de bestemmelsene som spesifikt er nevnt der. Vilkåret er at overtredelsen er gjort på en grov, uaktsom eller forsettlig måte.

En grov uaktsom handling foreligger dersom handlingen innebærer et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte, det vil si at det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig. Grov uaktsomhet kan være både bevisst og ubevisst.

Forsett innebærer at den som har utført handlingen anser muligheten for skade som sikker eller overveiende sannsynlig, og likevel gjennomfører handlingen.

Straff bør reserveres for alvorlig overtredelser, og dette er presisert i lovteksten ved at det er inntatt et kvalifikasjonskrav i § 31 første ledd første punktum, der det kreves at overtredelsen er vesentlig.