Rapportering

Oppdrettsselskapene rapporterer månedlig til Fiskeridirektoratet på merdnivå; en rapport per lokalitet og per selskap.

Rapporteringen foregår via skjema i Altinn.

Oppdrettsselskapene skal innen den 7. i hver måned rapportere biomassestatus på hver lokalitet som er i drift. R

Lusedata skal rapporteres ukentlig til Mattilsynet på et eget skjema.