5.1. Deling av tillatelser

Fra tid til annen får vi henvendelser om deling av tillatelser. Dette har vi langvarig praksis for å ikke tillate. Fylkeskommunen vil uansett ikke ha myndighet til å fatte slike vedtak, og eventuelle søknader om deling må sendes til Fiskeridirektoratet sentralt.