1.5. Hva BAF ikke gir svar på

Utover regelverket, gir ikke brukerhåndboken svar på hvordan fylkeskommunene skal drive sin forvaltning. Fylkeskommunene kan bruke brukerhåndboken som et oppslags- og referanseverk og tilpasse den til sin virkelighet, hvis ikke annet er oppgitt i håndboken eller vedleggene.