Salaks AS

Tillatelse: T-H-10

Konvertert tillatelse: T-K-3

Vilkår:

  • Utelukkende bruk av settefisk med postsmolt mellom 250 – 1000 gram
  • Bruk av luseskjørt