Du er her:
 

Minstemål

 

Fredete arter

 

Redskap

 

Salg og utførsel

 

Turistfiske i Norge

 

Gi oss beskjed

 

App om fritidsfiske

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Noen utvalgte arter

 

Brosjyrer: «Kysten er din»

 

Spørsmål og svar

 

For barn

 

Skjema – fritidsfiske

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Hummer

Kan du reglene for hummerfiske? Les om hvordan en hummerteine skal være utformet, hvor mange teiner du kan bruke, hva som er minstemålet for hummer, og mye mer.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.

Nyheter

29.09.2016 | Fritidsfiske

Hummerfiske på lørdag kl. 08

Fredningstiden for hummer utløper 1. oktober kl. 08.00 over hele landet. Dette gjelder også i 2016, når 1. oktober faller på en lørdag. Fra grensen mot Sverige til og med Vest-Agder kommer helligdagsfredningen inn. Det vil si at fra og med lørdag kl. 24.00 til og med søndag kl. 24.00, er det forbudt å sette eller trekke teiner på denne kyststrekningen. 

Se alle nyheter