Du er her:
 

Minstemål

 

Fredete arter

 

Redskap

 

Salg og utførsel

 

Turistfiske i Norge

 

Gi oss beskjed

 

App om fritidsfiske

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Noen utvalgte arter

 

Brosjyrer - kysten er din

 

Spørsmål og svar

 

For barn

 

Skjema - tapt redskap i fritidsfiske

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Strenge regler for hummerfiske

Hummerbestanden langs norskekysten er sterkt redusert. For å gjenoppbygge bestanden er det innført strenge regler for fangst.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.

Nyheter

Se alle nyheter