Du er her:
 

Minstemål

 

Fredete arter

 

Redskap

 

Salg og utførsel

 

Turistfiske i Norge

 

Gi oss beskjed

 

App om fritidsfiske

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Noen utvalgte arter

 

Brosjyrer: «Kysten er din»

 

Spørsmål og svar

 

For barn

 

Skjema – fritidsfiske

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Hummer

Hummerbestanden langs norskekysten er sterkt redusert. For å gjenoppbygge bestanden er det innført strenge regler for fangst.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.

Nyheter

23.09.2016 | Sjøareal

Nye fredingsområde for hummar trer i kraft 1. oktober

– Dei nye fredingsområda vert oppretta etter lokalt initiativ, noko som gjev gode prosessar og semje om opprettinga. Vi ber dei som skal fiske hummar vere særleg merksame på dei nye områda, slik at dei ikkje bryt fredingsreglane, oppmodar seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i region Sør, Anne Brit Fjermedal.

20.10.2015 | Fritidsfiske

«Munin» følger med på hummerfisket

I et par uker framover vil Fiskeridirektoratets oppsynsbåt «STS Munin» seile langs kysten fra Oslo til Haugesund for å følge med på hummerfisket.

Se alle nyheter