Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Sildefiske. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet november 2015

Referatene fra reguleringsmøtet i november legges ut fortløpende. Møtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016. 

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

04.02.2016 | Yrkesfiske

Vil ikke endre kvotemodellen for kongekrabbe

I et høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet foreslår Fiskeridirektoratet at eksisterende kvalifiseringsperiode for høyere kvote på kongekrabbe ikke endres for 2016.

04.02.2016 | Yrkesfiske

Fangstbegrensning for stormasket trål

Fiskeridirektoratet viderefører fangstbegrensning for stormasket trål i 2016. Tillatelsene som ble gitt for 2014 og 2015 utvides i tid og gjelder til 31. desember 2016.

29.01.2016 | Yrkesfiske

Høring om regulering av fisket etter leppefisk

Formålet med reguleringen av fisket etter leppefisk er å sikre et bærekraftig fiske slik at vi får tilgang på leppefisk i lang tid fremover. Høringsfrist: 19. februar 2016

25.01.2016 | Yrkesfiske

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk og hyse

Det vises til ordningen med kvotefleksibilitet som ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015. Fiskeridirektoratet anser fangststatistikken for 2015 til å være komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2015 og 2016.

25.01.2016 | Yrkesfiske

Plikten til å rapportere gjennom kystfiskeappen håndheves

Fra 1. februar 2016 håndheves plikten til å rapportere gjennom kystfiskeappen for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter. Det vil si ett år etter at forskriften ble vedtatt og etter at plikten til å sende landingsmeldingen ble satt i kraft.

22.01.2016 | Yrkesfiske

Fastsettelse av kvotefaktorer for kongekrabbe

I 2016 kan fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, i utgangspunktet fange og lande en fartøykvote på 0,46 tonn tilsvarende en kvotefaktor på 0,10. 

Se alle nyheter