Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 brislinglevering1-scanfishphoto

Veiledning til landingsforskriften

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2016

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2017. Møtet ble holdt i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 2. og 3. november.

 

Vekestatistikk

Landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2016

 fagkonferanse

Fikk du ikke med deg vår årlige fagkonferanse i Oslo?

Hva sa egentlig Renate Larsen, Tore Roaldsnes, Geir Lasse Taranger og Stig Nilsen i Oslo 27. september? Se opptaket av fagkonferansen "Blå åker - grønt skifte".

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik registrerer du deg og laster ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

19.01.2017 | Yrkesfiske

Risikovurdering med vekt på ilandføringsplikt og landingsforskriften

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har i samarbeid utarbeidet nasjonal strategisk risikovurdering for kontroll av fiskeriene i 2017. Ved siden av ilandføringsplikten og landingsforskriften skal også ulovlige landinger og identifisering av fangst om bord være sentrale i kontrollarbeidet i 2017.

12.01.2017 | Yrkesfiske

Høyere fangstverdier og lavere fangstmengde

Norske fartøy oppnådde i 2016 rekordhøy totalverdi på 18,2 milliarder, en økning fra 16,9 milliarder i 2015. Dette skjedde samtidig som mengde landet fangst gikk ned.

06.01.2017 | Yrkesfiske

Kvotefaktorer for kongekrabbe i 2017

Kvotefaktorene for kongekrabbe er tildelt og legges her ut samlet. I tillegg legges kvotefaktorene fortløpende inn i registrene for det enkelte fartøy. Det er viktig at den enkelte fartøyeier kontrollerer tildelingen til sitt fartøy. Fartøyeier vil også motta vedtak i posten.

05.01.2017 | Yrkesfiske

Flere fiskere og fiskefartøy

Ved utgangen av 2016 var det registrert 11 244 fiskere og 5959 fiskefartøy i Norge. Antall fiskere i fiskermanntallet er økt med 1 prosent, mens antall fiskefartøy er økt med 1,3 prosent sammenlignet med utgangen av 2015.

05.01.2017 | Om oss

Fiskeridirektoratet lanserer ny kartløsning med WMS

Vi har lansert vår nye kartløsning «Yggdrasil», som er både raskere og mer brukervennlig. I forbindelsen med ny kartløsning har vår gamle WMS-tjeneste fått ny adresse. Denne vil bli driftet frem til mars. Vår nye WMS-tjeneste har også fått ny adresse. 

Se alle nyheter