Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Sildefiske. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet november 2015

Referatene fra reguleringsmøtet i november legges ut fortløpende. Møtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016. 

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

03.05.2016 | Yrkesfiske

Ønsker å leie to ringnotfartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie to ringnotfartøy som i fellesskap skal utføre forsøk i forbindelse med pumping og overpumping under fangst av makrell. Forsøkene skal gjennomføres i uke 40.

12.04.2016 | Yrkesfiske

Oppheving av aktsomhetsområde sørøst på Egersundbanken

Aktsomhetsområde for fiske etter reker på Egersundsbanken er opphevet. Med bakgrunn i at Fiskeridirektoratet stenger et område som dekker store deler av aktsomhetsområdet har Kystvakten Ålesund besluttet at aktsomhetsområdet, som ble etablert den 07.04.2016, skal oppheves med virkning fra 12.04.2016.

Se alle nyheter