Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2016

Saksdokumenter til reguleringsmøtet 2. juni legges ut fortløpende. Møtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016/2017. 

 Aqua Nor / Nor-Fishing. Foto: Fiskeridirektoratet

Møt oss på Nor-Fishing i Trondheim i august

Nor-Fishing har sidan 1960 vore ein viktig nasjonal og internasjonal møtestad for fiskerinæringa, og er i dag ei av verdas leiande messer for fiskeriteknologi. Dei siste åra har Nor-Fishing samla mellom 15 000 og 20 000 besøkjande frå om lag 50 land. Fiskeridirektoratet er til stades på stand D301. Kom innom, still spørsmål eller slå av ein prat.

Nyheter

23.09.2016 | Yrkesfiske

Utlysning av forskningskvoter for 2017

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter (forskningskvoter) av en begrenset størrelse for tildeling til forskningsformål. Søknadsfristen for forskningskvoter i 2017 er satt til 24. oktober 2016.

23.09.2016 | Yrkesfiske

Lyser ut tilskudd til fiskeriforskning i 2017

Fiskeridirektoratet har ansvar for forvaltning av tilskudd til fiskeriforskning finansiert av fiskeriforskningsavgiften. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses det med dette tilskudd for fiskeriforskning i 2017.

20.09.2016 | Yrkesfiske

Unngå bifangst av makrellstørje

Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som deltar i fiskerier der bifangst av makrellstørje kan forekomme utviser særlig aktsomhet i fiskeletings- og fangstfasen for å unngå slik bifangst.

23.09.2016 | Sjøareal

Nye fredingsområde for hummar trer i kraft 1. oktober

– Dei nye fredingsområda vert oppretta etter lokalt initiativ, noko som gjev gode prosessar og semje om opprettinga. Vi ber dei som skal fiske hummar vere særleg merksame på dei nye områda, slik at dei ikkje bryt fredingsreglane, oppmodar seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i region Sør, Anne Brit Fjermedal.

Se alle nyheter