Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre, skjema og kart

 

Dokumenter

 

Reguleringsmøtet

Vårens møte var 4. juni i Bergen. Sakspapirer og referat blir lagt ut fortløpende. Høringsmøtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltnignen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

06.08.2015 | Fiskeridirektoratet

Ønsker nedre grense for fartøylengde i fangst av kongekrabbe

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget om å innføre en nedre grense for fartøylengde for å delta i lukket gruppe i fangst av kongekrabbe. Vi mener også at reguleringsåret fra 2016 bør følge kalenderåret, og at det bør innføres en ny modell for kvotetildeling fra samme tidspunkt.

Se alle nyheter