Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Juni 2016

Saksdokumenter til reguleringsmøtet 2. juni legges ut fortløpende. Møtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016/2017. 

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

29.07.2016 | Yrkesfiske

Fisket etter leppefisk i uke 30

På Vestlandet sør for 62°N er det fredag 29. juli registrert et uttak på 2,3 millioner leppefisk. Dette utgjør i underkant av 25 prosent av kvoten på 10 millioner leppefisk. På Sørlandet er det registrerte uttaket 800 tusen leppefisk, av en kvote på 4 millioner leppefisk. 

22.07.2016 | Yrkesfiske

Fisket etter leppefisk

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner mandag 25. juli. Hovedgytingen synes å være over i sørlige del av området, mens det fortsatt er en høy gyteandel i den nordlige delen av området. Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på gytemoden fisk.

08.07.2016 | Yrkesfiske

Inviterer til skippermøte torsdag 18. august

På møtet, som finner sted under Nor-Fishing, kan fiskere, forvaltere og forskere utveksle erfaringer og synspunkter om utøvelsen av fiskeriene, regelverket og håndhevelsen.

06.07.2016 | Yrkesfiske

Lyser ut ti deltakeradganger for 2017

Fiskeridirektoratet lyser ut ti adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri. Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

27.06.2016 | Yrkesfiske

Ti nye rekrutteringskvotar til fiskaryrket

— Vi er heilt avhengige av at fiskeflåten kan trekkje til seg engasjerte og interesserte unge fiskarar. Eg har derfor bestemt at det skal lysast ut inntil ti nye rekrutteringskvotar for 2017, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Se alle nyheter