Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Makrellopptak. Foto © Scanfishphoto

Journalkravet i landingsforskriften

Kravet til journal er sentralt for å hindre ulovlig omsetning av fisk. Den generelle dispensasjonen fra journalkravet for mottak av fisk utløper 31. desember 2016. Her er informasjon for å forstå hvordan journalen skal føres.

 Skreifiske. Foto © Sjømatrådet

Kontroller statusen din i fiskarmanntalet!

Framlegg til fiskarmanntal for 2017 er lagt ut til offentleg innsyn. Sjekk statusen din i manntalet for komande år innan 1. desember.

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2016

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2017. Møtet ble holdt i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 2. og 3. november.

 

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 

Vekestatistikk

Landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2016

 fagkonferanse

Fikk du ikke med deg vår årlige fagkonferanse i Oslo?

Hva sa egentlig Renate Larsen, Tore Roaldsnes, Geir Lasse Taranger og Stig Nilsen i Oslo 27. september? Se opptaket av fagkonferansen "Blå åker - grønt skifte".

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik registrerer du deg og laster ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

28.11.2016 | Yrkesfiske

Evalueringsmøte om fisket etter leppefisk i 2016

Det har vært stor interesse for å delta på evalueringsmøtet om leppefisk i Oslo 12. - 13. desember. Fiskeridirektoratet har nå gått gjennom listen i de gruppene som var fulltegnet. De som har meldt seg på møtet og som ikke har blitt kontaktet av oss har fått plass.

Se alle nyheter