Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 brislinglevering1-scanfishphoto

Veiledning til landingsforskriften

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet nov. 2016

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2017. Møtet ble holdt i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 2. og 3. november.

Nyheter

15.06.2017 | Yrkesfiske

Fiskeridirektoratet leder «Clean Nordic Oceans»

Fiskeridirektoratet er av Nordisk ministerråd utpekt til å lede et treårig prosjekt med å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom nordiske land, knyttet til reduksjon i tap av fiskeredskap, spøkelsesfiske og gjenvinning.

12.06.2017 | Yrkesfiske

Retningslinjer for slipping av makrell og sild

Gjennom næringens eget prosjekt «beste praksis for slipping fra not», er det utviklet en standard for slipping av makrell og sild fra not. Standarden setter tydeligere retningslinjer for etterlevelse av regelen.

30.05.2017 | Yrkesfiske

Utvider tilskuddet til desimeringsfangst av kongekrabbe

Ordningen med tilskudd til fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område vil i 2017 gjelde fra 1. juni. I år er ordningen utvidet til å gjelde også hunnkrabbe over 0,8 kilo, i tillegg til all krabbe under 0,8 kilo. Tilskuddet gis per kilo landet krabbe.

Se alle nyheter