Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre, skjema og kart

 

Dokumenter

 

Reguleringsmøtet

Vårens møte var 4. juni i Bergen. Sakspapirer og referat blir lagt ut fortløpende. Høringsmøtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.

 Leppefisk i ruser. Foto ©  Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltnignen føre-var-prinsippet.

 
Kystfiskeapp

Kystfiskeapp

Last ned kystfiskeappen

Nyheter

16.07.2015 | Yrkesfiske

Påmelding til seminar om fangstbegrensning i snurrevad

I forbindelse med prosjektet «fangstbegrensning i snurrevad» ønsker Fiskeridirektoratet å invitere brukere av fangstbegrensningssystemet, redskapsprodusenter og andre interessenter til et seminar 4. september 2015.

Se alle nyheter