Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Sildefiske. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet november 2015

Reguleringsmøtet er blant annet en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016. 

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

26.11.2015 | Yrkesfiske

Bedre lønnsomhet for torsketrålere og konvensjonelle fartøy

Gjennomsnittlig driftsresultat for torsketrålerne økte fra 2013 til 2014. Også de konvensjonelle fartøyene forbedret driftsresultatet. Dette viser resultatene fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten som er offentliggjort i dag. Også for fiskeflåten totalt sett var det en liten økning i driftsmarginen.

24.11.2015 | Yrkesfiske

Hjelper indonesiske kolleger med å bekjempe ulovlig fiske

Fagfolkene ved Analyseenheten i Vardø, som er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket, gir opplæring til en indonesisk spesialstyrke som skal jobbe for å avdekke kriminell virksomhet på havet. – Vi har mye å lære, og er takknemlig for å kunne få fagstøtte fra kolleger i Norge, sier gjestene.

24.11.2015 | Yrkesfiske

Analysesamarbeid skal gi gevinst

Analyseenheten i Vardø åpnet offisielt mandag 23. november. Enheten er et samarbeid mellom Kystverket og Fiskeridirektoratet og skal levere analyser om aktiviteten på havet til moderetatene og til en rekke andre statlige etater.

16.11.2015 | Yrkesfiske

Høring om jakt på kystsel 2016

Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsforslag til regulering av jakt på kystsel 2016. Forslaget tar utgangspunkt i de vedtatte forvaltningsplaner for steinkobbe og havert samt Havforskningsinstituttets kvotetilrådning for kystsel langs norskekysten. Høringsfrist: 10. desember 2015.

Se alle nyheter