Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 

Reguleringsmøtet

Høringsmøtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier. Sakspapirer og referat fra møtet blir lagt ut fortløpende. 

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltnignen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

01.10.2015 | Yrkesfiske

Har revidert veileder for journalkrav

Fiskeridirektoratet har justert veiledningen til kjøpere/mottakere av fisk for å informere om viktige endringer som følge av journalplikten. Denne veiledningen inneholder presiseringer i forhold til tidligere utsendt veileder.

30.09.2015 | Yrkesfiske

Ber om aktsomhet i makrellfisket

Også i høst blir det meldt om store fangster av makrell under utøvelsen av fisket blant ringnot og kystnotfartøy, noe som skaper risiko for slipping og neddreping. Konsekvensene er at verdifulle ressurser går til spille. Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor makrellflåten til større aktsomhet i fisket.

28.09.2015 | Yrkesfiske

Aktsomhetsområde på Eigersundsbanken

Kystvakten har etablert et aktsomhetområde i området Eigersundsbanken/Revet for fiskefartøy som fisker med trål og og snurrevad.

15.09.2015 | Yrkesfiske

Unngå bifangst av makrellstørje

Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som deltar i fiskeri der makrellstørje kan forekomme som bifangst må være oppmerksomme og søke å unngå slik bifangst.

Se alle nyheter