Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Brislingopptak. Foto: © Scanfishphoto

Rekrutteringskvoter for 2018

Rekrutteringskvotene skal bidra til at flere unge starter med fiske. Søknadsfristen er 15. september.

 Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto

Fiske etter leppefisk

Høyt uttak av leppefisk i 2016 skaper bekymring. Sjekk hva som må til for å kunne fiske i 2017. 

 Brislingopptak. Foto: © Scanfishphoto

Reguleringsmøte 8. og 9. november

Du kan melde deg på og sende innspill elektronisk. Påmeldingsfrist: 26. oktober. Frist for innspill: 20. oktober

 brislinglevering1-scanfishphoto

Veiledning til landingsforskriften

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

Nyheter

20.10.2017 | Yrkesfiske

Myndighetene ønsker ny teknologi i fiskerinæringen

Nofima publiserte i går en rapport der de anbefaler automatisk veiing av fiskefangst og hevder at regelverket hemmer bruk av automatiske veiesystemer og effektivitet i næringen. Fiskeridirektoratet mener tvert imot at regelverket gir rom for næringen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

17.10.2017 | Yrkesfiske

Leie av fiskefartøy 2018

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt. 

13.10.2017 | Yrkesfiske

Høring om deltakerforskriften

Fiskeridirektoratet har sendt ut høringsforslag til deltakerforskriften for neste år. Forslaget drøfter en rekke tema knyttet til forskriften.

12.10.2017 | Yrkesfiske

Rapport om forsøk med smårekerist

Arbeidet med mer bruk av selektive fiskeredskap har hatt høy prioritet i Norge i flere år, og spesielt har områdene Nordsjøen og Skagerrak hatt høy fokus de siste årene for å sikre et bedre beskatningsmønster for bunnfisk og skalldyr. 

10.10.2017 | Yrkesfiske

Innfører utkastpåbud for kveite over 2 meter

På grunn av høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer er det fra mandag 9. oktober påbudt å slippe all kveite over 2 meter tilbake i sjøen. I tillegg til det generelle forbudet som gjelder hele norsk økonomisk sone er det innført et forbud mot alt fiske etter kveite i et område på Sklinnabanken utenfor Helgelandskysten.

Se alle nyheter