Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2016

Saksdokumenter til reguleringsmøtet 2. juni legges ut fortløpende. Møtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016/2017. 

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

30.05.2016 | Yrkesfiske

Tilskudd til desimeringsfangst av kongekrabbe

Også i år blir det gitt tilskudd til desimeringsfangst av kongekrabbe under 0,8 kilo utenfor kvoteregulert område. Tilskuddet blir utbetalt for fangst som er levert fra 30. mai 2016.

27.05.2016 | Yrkesfiske

Forsøksfiske etter makrellstørje

Ringnotfartøyet MS Hillersøy ble i mars gitt tillatelse til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2016 med størjenot. Ett linefartøy meldte seg også på, men fartøyet oppfyller ikke gjeldende krav til deltakelse i dette forsøksfisket. Forsøksfisket finner sted i perioden fra 25. juni til 31. oktober.

25.05.2016 | Om oss

FMC – Fiskeridirektoratets serviceinstitusjon

Fisheries Monitoring Centre, norsk FMC, i Fiskeridirektoratet yter service til fiskere døgnet rundt hele året. Og i 2015 hadde de hele 25 000 henvendelser eller utgående kontakt med omverdenen – primært fiskere på fiskebåter.

25.05.2016 | Yrkesfiske

Husk å melde tap av blåkveitegarn

Første periode av blåkveitefisket er godt i gang med stor aktivitet på havet. Fisket etter blåkveite med garn kan være svært krevende og kan lett føre til tap under vanskelige strøm- og værforhold.

Se alle nyheter