Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre, skjema og kart

 

Dokumenter

 

Reguleringsmøtet

Vårens møte var 4. juni i Bergen. Sakspapirer og referat blir lagt ut fortløpende. Høringsmøtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.

 Leppefisk i ruser. Foto ©  Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltnignen føre-var-prinsippet.

 
Kystfiskeapp

Kystfiskeapp

Last ned kystfiskeappen

Nyheter

26.06.2015 | Yrkesfiske

Endringer i NEAFCs havnestatskontroll

For å kontrollere fiske og hindre IUU-aktiviteter har det lenge vært krav om godkjenning og kontroll av utenlandske landinger og omlasting av fryst fisk i havnene til kontraktspartene i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC).

23.06.2015 | Yrkesfiske

Ta i bruk Kystfiskeappen!

Det nye rapporteringskravet omfatter om lag 1 100 kystfiskefartøy under 15 meter. Av disse har knapt 400 så langt tatt i bruk den nye Kystfiskeappen. Fiskeridirektoratet legger derfor ut en oversikt over fartøy som er omfattet av ordningen, men som fremdeles ikke er registrert for bruk av Kystfiskeappen. Du oppfordres om å sjekke om du er en av disse!

22.06.2015 | Yrkesfiske

Økt hysekvote

Fiskeridirektoratet viser til beslutningen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å øke hysekvoten i inneværende år med 25 prosent.

Se alle nyheter