Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Økosystembasert forvaltning

 

Areal og miljø

 

Salgslagenes sider

 

Tema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Aqua Nor / Nor-Fishing. Foto: Fiskeridirektoratet

Møt oss på Nor-Fishing i Trondheim i august

Nor-Fishing har sidan 1960 vore ein viktig nasjonal og internasjonal møtestad for fiskerinæringa, og er i dag ei av verdas leiande messer for fiskeriteknologi. Dei siste åra har Nor-Fishing samla mellom 15 000 og 20 000 besøkjande frå om lag 50 land. Fiskeridirektoratet er til stades på stand D301. Kom innom, still spørsmål eller slå av ein prat.

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2016

Saksdokumenter til reguleringsmøtet 2. juni legges ut fortløpende. Møtet er en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016/2017. 

 Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Vi må også ta vare på leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har ganske stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Målet for forvaltningen er å sikre høy og stabil tilgang til leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger forvaltningen føre-var-prinsippet.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 

Vekestatistikk

Landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2016

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Meld deg på vår årlige fagkonferanse 27. sept. i Oslo

Det havet gir oss må vi forvalte på best mulig måte slik at vi får mat på bordet og tjener gode penger i dag og i fremtiden. Derfor må vi stadig utvikle nye løsninger som gir maksimalt utbytte. Dette kan bare oppnås når forskning, næring og forvaltning jobber sammen. Begrenset antall plasser. Ingen påmeldingsavgift.

Nyheter

24.08.2016 | Yrkesfiske

Leppefiskkvoten på Sørlandet beregnet oppfisket

På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista er kvoten på 4 millioner leppefisk beregnet oppfisket, og fisket stoppes med virkning fra fredag 2. september kl. 20.00. Stopp i fisket etter leppefisk gjelder også fritidsfiskere.

23.08.2016 | Yrkesfiske

Startskudd for årets opprenskingstokt

Mot normalt starter årets opprenskingstokt i Finnmark, hvor opprenskingsfartøyet M/S «Ligrunn» er på vei nå, med planlagt start 24. august. Mange aktører har bidratt til at arbeidslisten er både lang og innholdsrik. Det er ikke få tonn med fisk og krabbe som vil bli spart for en helt unødvendig «ghost fishing-død» når toktet avsluttes.

19.08.2016 | Yrkesfiske

Fiske etter leppefisk

Fiskeridirektoratet vurderer fortløpende om det er behov for å iverksette tiltak i fisket etter leppefisk. Ingen nye tiltak vil bli iverksatt denne uken.

19.08.2016 | Yrkesfiske

Økte torskekvoter

Fiskeflåten tildeles økte torskekvoter nord for 62°N. I tillegg øker tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen i kystfiskeflåten.

19.08.2016 | Yrkesfiske

Vellykket skippermøte i Trondheim

Det ble et vellykket pelagisk skippermøte under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. Rundt femti deltok på møtet. Skippermøtet for kystflåten i torskesektoren ble avlyst.

Se alle nyheter