Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 

Kapasitetsøkning

 Inspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Overvåking av miljøpåvirking fra oppdrettsanlegg

Akvakulturnæringen har plikt til å overvåke utslipp fra anleggene. Dette er viktig for å kunne dokumentere at miljøpåvirkningen fra anleggene er forsvarlig og bærekraftig til enhver tid, både på den enkelte lokalitet og regionalt i et område.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Hvordan arbeider vi med rømminger?

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

27.11.2015 | Akvakultur

Fiskeridirektoratet har åpnet for søknader om utviklingstillatelser

Utviklingstillatelser ble innført av Nærings- og fiskeridepartementet fredag 20. november. Samme dag åpnet Fiskeridirektoratet for elektroniske søknader om utviklingstillatelser. Tillatelsene skal legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.  

26.11.2015 | Akvakultur

Oppretter mottak for rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt flere meldinger om fangster av rømt oppdrettslaks i fjorden mellom Os og Fusa i Hordaland. Bolaks oppretter to stasjoner for mottak av rømt fisk.

23.11.2015 | Akvakultur

Effektiv gjenfangst reduserte risiko etter rømming

Fiskeridirektoratet påla Lerøy Sjøtroll AS omfattende overvåkings- og gjenfangstaktivitet etter rømmingen av 69 000 regnbueørret fra lokaliteten Angelskår i Sørfjorden ved Osterøy. Rapporten fra dette arbeidet er nå klar og gir god informasjon om effekten av høy fangstinnsats i gjenfangstfisket.

Se alle nyheter