Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre, skjema og kart

 

Dokumenter

 Inspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Overvåking av miljøpåvirking fra oppdrettsanlegg

Akvakulturnæringen har plikt til å overvåke utslipp fra anleggene. Dette er viktig for å kunne dokumentere at miljøpåvirkningen fra anleggene er forsvarlig og bærekraftig til enhver tid, både på den enkelte lokalitet og regionalt i et område.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Hvordan arbeider vi med rømminger?

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

29.06.2015 | Akvakultur

Tilbod om kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav, jamfør forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015. Oppdrettarar som ønskjer å utvide produksjon må søkje innan 1. september i år.

Se alle nyheter