Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Bremnes-modellen

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Følg fagkonferansen direkte

Hva har Renate Larsen, Tore Roaldsnes, Geir Lasse Taranger og Stig Nilsen å si? Følg vår fagkonferanse "Blå åker - grønt skifte" direkte. 

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 Inspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Overvåking av miljøpåvirking

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen.

Nyheter

23.09.2016 | Akvakultur

Tida er inne for nytt reguleringssystem

Både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet er positive til regjeringas forslag til innføring av nytt reguleringssystem for oppdrett – såkalla produksjonsområder.

19.09.2016 | Akvakultur

Snart tid for driftsplansøknad for 2017-2018

Oppdrettarane må ha godkjenning av driftsplan før det kan setjast ut fisk på lokaliteten. Søknad om driftsplan for åra 2017-2018 må sendast inn innan lørdag 1. oktober.

Se alle nyheter