Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Bremnes-modellen

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 fagkonferanse

Fikk du ikke med deg vår årlige fagkonferanse i Oslo?

Hva sa egentlig Renate Larsen, Tore Roaldsnes, Geir Lasse Taranger og Stig Nilsen i Oslo 27. september? Se opptaket av fagkonferansen "Blå åker - grønt skifte".

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

09.02.2017 | Akvakultur

Overvåkning og gjenfangst hjelper villaksen

Påleggene om overvåkning og skadebegrensende tiltak etter rømminger fungerer godt for å redusere miljøeffektene av rømt oppdrettslaks og kan ha stor betydning for bestandene av villaks.

02.02.2017 | Akvakultur

Se de kommende produksjonsområdene for akvakultur

Fra og med 1. oktober 2017 innføres ordningen med geografisk avgrensede områder til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret - såkalte produksjonsområder. Se den nye inndelingen i vår kartløsning.    

26.01.2017 | Akvakultur

Oppretter mottak etter rømming

Nordlaks Oppdrett AS vil ta imot gjenfanget regnbueørret etter en rømming ved et av selskapets lokaliteter i Vågan kommune i Nordland. Selskapet vil også betale kompensasjon for fisk som blir levert inn.

Se alle nyheter