Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Inspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Bedre miljøovervåkning gir mer kunnskap om bunnforholdene

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Hvordan arbeider vi med rømminger?

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

27.05.2016 | Akvakultur

36 700 laks rømt i Hardangerfjorden

Frå oppdrettsanlegget ved Varaldsøy i Hardangerfjorden er det rømt 36 700 laks, der 3931 av disse er gjenfanga. Det viser opptellinga til eigaren Lingalaks AS.

26.05.2016 | Akvakultur

Rømming frå anlegg i Hardangerfjorden

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av oppdrettslaks frå eit anlegg ved Varaldsøy i Hardangerfjorden (lokalitet 12095 Bergadalen), eigd av Lingalaks AS. Selskapet anslår førebels at det kan ha rømt mellom 10 000 og 30 000 fisk med en snittstorleik på cirka 4-4,5 kg. 

24.05.2016 | Akvakultur

Problem med driftsplansøknad i Altinn

Det har oppstått ein feil i Altinn som gjer at informasjon om flytting av fisk forsvinn når ein lagar kopi av ein tidlegare innsendt driftsplansøknad.

13.05.2016 | Akvakultur

Vellykket uttak av rømt oppdrettslaks i en rekke vassdrag

Fiskeridirektoratet gjennomførte høsten 2015 uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag i seks fylker fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Sammen med lokale uttaksprosjekt og tiltak finansiert av Havbruksnæringens Miljøfond bidro dette til lav risiko for genetisk påvirkning i de fleste av disse vassdragene.

Se alle nyheter