Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Bremnes-modellen

Bremnes-modellen er et tilbud om økt fleksibilitet for bedre å utnytte eksisterende produksjonskapasitet. Modellen er en prøveordning for norsk lakse- og ørretoppdrett. Ordningen varer i tre år, frem til 31. desember 2019.

 fagkonferanse

Fikk du ikke med deg vår årlige fagkonferanse i Oslo?

Hva sa egentlig Renate Larsen, Tore Roaldsnes, Geir Lasse Taranger og Stig Nilsen i Oslo 27. september? Se opptaket av fagkonferansen "Blå åker - grønt skifte".

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

28.04.2017 | Akvakultur

Fire nye avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til MNH-Produksjon. Stadion Laks har mottatt avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Norsk Sjømat Oppdrett og Folla Alger har mottatt avslag på sine søknader.

18.04.2017 | Akvakultur

Nytt prøvefiske ved settefiskanlegg på Vestlandet

Fiskeridirektoratet vil utføre en ny kontroll med drypprømming fra settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bakgrunnen er resultater fra en aksjon i 2015 der det ble gjort funn ved flere lokaliteter.

02.03.2017 | Akvakultur

Målet er å behandle søknader om utviklingstillatelser raskere

Fiskeridirektoratet opplever stor pågang fra selskaper som søker om utviklingstillatelser. Hittil er det mottatt 49 søknader og det er ventet en god del flere før den midlertidige ordningen opphører. Direktoratet har nå evaluert rutinene for å få raskere saksbehandling.

28.02.2017 | Akvakultur

Fortsatt foruroligende høyt legemiddelbruk

Folkehelseinstituttets oversikt over salg av legemidler mot lakselus i 2016 viser at lusesituasjonen fortsatt er krevende. Trass i en viss nedgang i salget, er vi fortsatt bekymret for langtidseffektene og ser fram til å få på plass en regulering som får legemiddelbruken inn i forsvarlige rammer.

Se alle nyheter