Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Inspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Bedre miljøovervåkning gir mer kunnskap om bunnforholdene

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Hvordan arbeider vi med rømminger?

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

29.04.2016 | Akvakultur

Overvåkingen av rømt laks dekker mange behov

Overvåkingsprogrammet for rømt laks skal dekke flere forskjellige behov – det legger grunnlaget for både evalueringen av rømmingstiltak og hvilke elver det skal drives utfisking i. Dette gjør dialogmøtet fredag 29. april til et naturlig og viktig møtepunkt for forskning, forvaltning og nærings- og interesseorganisasjoner.

26.04.2016 | Akvakultur

Ny og bedre risikovurdering av oppdrett

Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett for 2016 ble offentliggjort 26. april. Årets rapport er den sjette i rekken, og har siden starten blitt stadig bedre både hva omfang og kvalitet angår.

Se alle nyheter