Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Produksjonsområder akvakultur 2017

Produksjonsområder

1. oktober 2017 deles norskekysten inn i 13 produksjonsområder. Målet er forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks- og ørretoppdrett.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Bremnes-modellen

Bremnes-modellen er et tilbud om økt fleksibilitet for bedre å utnytte eksisterende produksjonskapasitet. Modellen er en prøveordning for norsk lakse- og ørretoppdrett. Ordningen varer i tre år, frem til 31. desember 2019.

 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

23.06.2017 | Akvakultur

Rømming frå settefiskanlegg i Kvinnherad

Onsdag 14. juni fekk Fiskeridirektoratet melding frå Sjøtroll Havbruk AS om at selskapet hadde hatt ei rømming av settefisk frå sitt anlegg i Sunndal i Kvinnherad. Selskapet reknar med at rundt 1000 regnbogeaure har rømt.

21.06.2017 | Akvakultur

Ny avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag vedtatt å avslå søknaden fra Aqualine AS om 10 utviklingstillatelser for konseptet «Aqualine Subsea System – nedsenket industriell produksjon".

21.06.2017 | Akvakultur

Ønskjer tips om rømt fisk i Hardanger

Fiskeridirektoratet har den siste veka tatt imot tre ulike tips med observasjonar av mogeleg rømt fisk i Hardanger, og ønskjer no fleire tips om rømt fisk i området.

01.06.2017 | Akvakultur

To tilsagn om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om utviklingstillatelser til Marine Harvest Norway AS for konseptet «Egget» og AkvaDesign AS til deres konsept med lukket merdteknologi.

Se alle nyheter