Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Meld deg på vår årlige fagkonferanse 27. sept. i Oslo

Det havet gir oss må vi forvalte på best mulig måte slik at vi får mat på bordet og tjener penger i dag og i fremtiden. Derfor må vi stadig utvikle nye løsninger som gir maksimalt utbytte. Dette kan bare oppnås når forskning, næring og forvaltning jobber sammen. Begrenset antall plasser. Ingen påmeldingsavgift.

 Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Bremnes-modellen

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 Inspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Overvåking av miljøpåvirking

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen.

Nyheter

30.08.2016 | Akvakultur

Åpent fagmøte om forankringssystemer for lakseoppdrettsanlegg

Fiskeridirektoratet, SINTEF Fiskeri og havbruk og Norsk Industri arrangerer 15. september det åpne fagmøtet «Helhetlig forankring i havbruksnæringen». Forankringssystem er en sentral del av oppdrettsanlegg og et fokusområde for Fiskeridirektoratet. Påmeldingsfrist er 5. september.

18.08.2016 | Akvakultur

Rømming av regnbueørret i Tafjord

Fiskeridirektoratet gjennomfører denne uken tilsyn hos Fjordlaks Aqua AS i Tafjord i Møre og Romsdal etter at det ble klart at det har skjedd en rømming av regnbueørret i fjorden.

17.08.2016 | Akvakultur

Rømt regnbueørret i Tafjord i Møre og Romsdal

Fiskeridirektoratet fikk mandag 15. august tips om fangst av regnbueørret innerst i Tafjorden i Møre og Romsdal. Det var fanget 20-25 fisker med stang, og det ble meldt om observasjoner av fisk som gikk i sjøen. Fisken er 300-400 gram.

16.08.2016 | Akvakultur

Storstilt kontroll av skjellanlegg

Fiskeridirektoratet har sammen med Kystvakten nylig kontrollert 29 blåskjellanlegg langs Trøndelagskysten. Mange av oppdrettsselskapene vil få varsel med pålegg om opprydding eller tilbaketrekking av tillatelse.

Se alle nyheter