Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Produksjonsområder akvakultur 2017

Produksjonsområder

15. oktober 2017 deles norskekysten inn i 13 produksjonsområder. Målet er forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks- og ørretoppdrett.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Bremnes-modellen

Bremnes-modellen er et tilbud om økt fleksibilitet for bedre å utnytte eksisterende produksjonskapasitet. Modellen er en prøveordning for norsk lakse- og ørretoppdrett. Ordningen varer i tre år, frem til 31. desember 2019.

 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

09.08.2017 | Akvakultur

Økonomisk gullår i 2016, men mørke skyer truer

2016 ble et økonomisk gullår for norske produsenter av laks og regnbue­ørret. Gjennomsnittlig driftsmargin gikk opp fra 19,4 prosent i 2015 til 36,3 prosent i 2016. Men mørke skyer, i form av høye kostnader, truer lønnsomheten. 

01.08.2017 | Akvakultur

Gjenfangst i sjø etter rømming i Tennfjorden

Fiskeridirektoratet har mottatt flere meldinger om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks innerst i Tennfjorden i Møre og Romsdal. Det antas at fisken stammer fra anlegget Gjerset Vest hos Rauma Stamfisk som har rapportert om rømmingshendelse onsdag den 19. juli.

27.07.2017 | Akvakultur

Rømt laks i Nordland

Fiskeridirektoratet mottok 25. juli melding om hull i not på en slaktemerd hos Nordlaks Produkter AS sin lokalitet Børøya i Hadsel kommune.

20.07.2017 | Akvakultur

Ny frist for å melde inn produksjonsområde

Nærings- og fiskeridepartementet utvider fristen for å melde inn hvilket produksjonsområde en oppdrettstillatelse skal innplasseres i. Den nye fristen er 15. august 2017.

Se alle nyheter