Du er her:
 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Tema

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Inspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Overvåking av miljøpåvirking fra oppdrettsanlegg

Akvakulturnæringen har plikt til å overvåke utslipp fra anleggene. Dette er viktig for å kunne dokumentere at miljøpåvirkningen fra anleggene er forsvarlig og bærekraftig til enhver tid, både på den enkelte lokalitet og regionalt i et område.

 
Glad i å fiske

Glad i å fiske

Last ned gratis app for fritidsfiske.
 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Hvordan arbeider vi med rømminger?

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Nyheter

05.02.2016 | Akvakultur

Bør ikke bruke DI-indeks for klassifisering av bløtbunnsfauna

Ny kunnskap og erfaringer med bruk av DI-indeks viser at denne er mindre egnet som et kvalitetselement for å vurdere bløtbunnsfauna. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet anbefaler derfor at denne indeksen tas ut av beregningen av samlet tilstand i miljøundersøkelser.

02.02.2016 | Akvakultur

Svamp kan bli påvirket av oppdrettsfôr

Svamp som lever på havbunnen under oppdrettsanlegg kan bli negativt påvirket når de kommer i kontakt med rester av fôr. På sikt kan dette føre til reduserte svampsamfunn under oppdrettsanlegg, noe som alt er observert i Hardangerfjorden.

28.01.2016 | Akvakultur

Uværet Nina preger rømmingsbildet i 2015

Det ble totalt i 2015 rapportert om 160 000 rømte laks og 84 000 rømte regnbueørret. Flere store hendelser er knyttet til uværet på Vestlandet i januar. Da rømte rundt 140 000 fisk fra fem ulike anlegg i Hordaland, og årsakene var blant annet svikt i fortøyningene.

27.01.2016 | Akvakultur

Analysane av den døde hummaren er klare

Det er ikkje sannsynleg at avlusing av oppdrettslaks var årsaka til at hummarane i samlekassene i Øygarden døde. Det er vår konklusjon etter at det er gjennomført grundige analysar og modellsimulering.

Se alle nyheter