Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet november 2016

Høstens reguleringsmøte gjennomføres hos Fiskeridirektoratet i Bergen 2. - 3. november. Innspill og saksdokumenter legges ut fortløpende fram mot møtet.

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Hummer

Kan du reglene for hummerfiske? Les om hvordan en hummerteine skal være utformet, hvor mange teiner du kan bruke, hva som er minstemålet for hummer, og mye mer.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 03415

 

Vekestatistikk

Landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2016.

 Montasje. Foto © MIR

Fiskeridirektoratets datasett

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelige for brukerne på fiskeridir.no. Her finner du oversikter over både åpne og sensitive data.