Makrellopptak. Foto © Scanfishphoto

Journalkravet i landingsforskriften

Kravet til journal er sentralt for å hindre ulovlig omsetning av fisk. Den generelle dispensasjonen fra journalkravet for mottak av fisk utløper 31. desember 2016. Her er informasjon for å forstå hvordan journalen skal føres.

 Skreifiske. Foto © Sjømatrådet

Kontroller statusen din i fiskarmanntalet!

Framlegg til fiskarmanntal for 2017 er lagt ut til offentleg innsyn. Sjekk statusen din i manntalet for komande år innan 1. desember.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 Kolmulefiske med Eros. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2016

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2017. Møtet ble holdt i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 2. og 3. november.

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Hummer

Kan du reglene for hummerfiske? Les om hvordan en hummerteine skal være utformet, hvor mange teiner du kan bruke, hva som er minstemålet for hummer, og mye mer.

 

Slik registrerer du deg og laster ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 03415

 

Vekestatistikk

Landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2016.

 Montasje. Foto © MIR

Fiskeridirektoratets datasett

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelige for brukerne på fiskeridir.no. Her finner du oversikter over både åpne og sensitive data.

 fagkonferanse

Fikk du ikke med deg vår årlige fagkonferanse i Oslo?

Hva sa egentlig Renate Larsen, Tore Roaldsnes, Geir Lasse Taranger og Stig Nilsen i Oslo 27. september? Se opptaket av fagkonferansen "Blå åker - grønt skifte".