Du er her: Fiskeridirektoratet


(23.12.14)

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie torsketråler for overvåking av fiskefelt.

Flytende anlegg. Foto © Fiskeridirektoratet

(23.12.14)

Alle selskap som har fått tilsegn, må betale inn vederlag for løyve. Vederlag må betalast til Fiskeridirektoratet seinast innan fredag 23. januar 2015.

laks. Illustrasjonsbilde.

(23.12.14)

Tips fra oppdrettere og publikum tyder på at det har funnet sted en rømming i Hardanger som ingen har meldt fra om til nå. Oppdretterne i området er informert.

iphone illustrasjonsbilde. Foto: © Fiskeridirektoratet

(23.12.14)

Nærings- og fiskeridepartementet (NDF) lanserer en app for forhåndsregistrering av fangst. De som omfattes av ordningen trenger ikke å gjøre noe før appen er klar for nedlasting tidlig i 2015.

Torsk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(23.12.14)

Oversyn over landa fangstar av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 51.