Du er her: Fiskeridirektoratet


Snurrevad Molinergutt. Foto: © Scanfishphoto

(27.02.15)

Inspektører i Fiskeridirektoratet har den siste tiden mottatt signaler fra fiskere om store fangster i snurrevadfisket i nord. Store fangster er utfordrende og kan føre til sprenging og tap av fangst.

Snurrevad Seiko. Foto: © Scanfishphoto

(24.02.15)

Fiskeridirektoratet har utvidet prøveperioden med bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad til 1. juni 2015.

Fiskefarty på Røst . Illustrasjonsfoto: © Olav Helge Matvik/Kystverket

(24.02.15)

Det er nå lagt til nesten 200 nye havnekoder som gjør fiskerne bedre i stand til å rapportere riktig havn i ERS.

Avlusing av fisk ved hjelp av brønnbåt. Foto: © Fiskeridirektoratet

(24.02.15)

Medikamentell behandling mot lakselus økte kraftig i omfang i 2014. På lokaliteter i sårbare resipienter eller med hyppig bruk av legemidler er det risiko for uakseptable effekter i det omkringliggende miljøet. Fiskeridirektoratet vil derfor stille tydeligere miljøkrav ved behandling mot lus og annen sykdom i oppdrettsnæringen.

Torsk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(24.02.15)

Oversyn over landa fangstar av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i veke 8.