Du er her: Fiskeridirektoratet


Berggylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

(15.04.14)

Fiskeridirektoratet har publisert oversikten over fartøy som kan drive forsøksfiske etter leppefisk i 2014.

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(14.04.14)

Oversyn over landa fangster av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 15.

Foto: © MIR - www.mir.no

(11.04.14)

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 har handsama ferdig søknadene i gruppe A (Finnmark og Troms).

Foto: © Scanfishphoto

(11.04.14)

Overvåkningstjenesten for fiskefelt i Fiskeridirektoratet region Troms har de to siste ukene registrert flere tilfeller hvor deler av store torskefangster blir dumpet på grunn av for store fangster.

dykkerinspeksjon. Foto: © Fiskeridirektoratet

(11.04.14)

Omfanget av Ilholmane-rømmingen er nå klarlagt. Det viser at 47 043 laks rømte fra lokaliteten på Ilholmane i Vindafjord kommune i Rogaland i februar.