Produksjonsområder akvakultur 2017

Produksjonsområder

15. oktober 2017 deles norskekysten inn i 13 produksjonsområder. Målet er forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks- og ørretoppdrett.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 Brisling. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2017

Sakspapirer og referat fra reguleringsmøtet i juni.

Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Hvordan står det til med kunnskapen om fritidsfiske?

Det nærmer seg fritidsfiskesesongen og kanskje husker du ikke hva som er lurt å gjøre for å ta vare på sjødyr og miljø? Vi har laget videoer om blant annet spøkelsesfiske og minstemål, og om kort tid kommer ny fritidsfiskeapp. Sjekk her om du vet alt.

 

Veiledning til landingsforskriften

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

 

Slik registrerer du deg og laster ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 

Hummerfredning

Høringsforslag om nye fredningsområder for hummer på Kvitsøy og Nesodden.

 leppefisk.jpg

Leppefiske

Et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger. Sjekk hva som må til for å kunne delta i leppefiske  i 2017. 

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 03415

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2017

 Montasje. Foto © MIR

Fiskeridirektoratets datasett

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelige for brukerne på fiskeridir.no. Her finner du oversikter over både åpne og sensitive data.