Sildefiske. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet november 2015

Reguleringsmøtet er blant annet en viktig arena for fiskeridirektøren til å drøfte forslagene til reguleringer for 2016. 

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 Montasje. Foto © MIR

Se konferansen om innovasjon, miljø og muligheter på nett-tv

Tirsdag 29. september 2015 arrangerte vi konferanse i Oslo der det blant annet ble snakket om milliardverdier, fiskernes holdninger og fornybare ressurser.