Du er her: Fiskeridirektoratet


Rekesortering trål. Foto: © Scanfishphoto

(22.05.15)

Fiskeridirektoratet har nå lagt ut skjema for tildeling av de ti deltakeradgangene som er lyst ut i rekrutteringsøyemed for 2016.

Kystlandskap Henningsvær. Foto: © Fiskeridirektoratet

(21.05.15)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har no bestemt at Fiskeridirektoratet skal ha fem regionar mot sju i dag. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sitt forslag var tre regionar.

Ringnotfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(20.05.15)

Arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N går inn for å innføre kvotefleksibilitet i torskefisket.

(19.05.15)

Det nye nettstedet Havforum.no samler all informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene.

Sei. 120x81px. Foto: © Fiskeridirektoratet

(19.05.15)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2015