Du er her: Fiskeridirektoratet


Foto: © Erik Røed, Kysten er klar

(18.09.14)

Faggruppa har handsama klagene i gruppe C, og alle klagene sendast vidare til Nærings- og fiskeridepartementet.

Makrell. Foto: © Scanfishphoto

(18.09.14)

Meldinger fra Kystvakten og Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste om uakseptable episoder i makrellfisket gir grunn til bekymring.

Foto: © MIR - www.mir.no

(17.09.14)

Korleis ser framtida for akvakulturnæringa ut? Dette får du vite meir om på fagkonferansen vår 24. september. Vi sender konferansen direkte på nett, frå Grand Hotel i Oslo.

Kystfartøy. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(16.09.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014.

Makrellfiske Fjordbuen. Foto: © Scanfishphoto

(16.09.14)

Fiskeridirektoratet minner om at fiskerimyndighetene har lyst ut inntil ti nye deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for kvoteåret 2015. Søknadsfrist for ordningen er satt til mandag 22. september 2014.