Du er her: Fiskeridirektoratet


Linefiske. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(17.04.15)

Fiskeridirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Fiskeridirektoratets kontorlokaler i Bergen. Foto: © Fiskeridirektoratet

(16.04.15)

Fiskeridirektoratet søker ny administrerende direktør til hovedkontoret i Bergen. Gjennom stillingen får du muligheten til å lede 55 dyktige og engasjerte tallfolk, dokumentfolk og administrasjonsfolk.

Akvakulturanlegg laks Lopp.Foto: © Eksportutvalget for fisk

(15.04.15)

Onsdag 15. april la Havforskingsinstituttet fram si risikovurdering av norsk havbruk for 2014. Den er spekka med god forvaltningsretta kunnskap, men like viktig er oversikten over usikkerheit og kor det er behov for meir kunnskap om ulike miljøeffektar av oppdrett.

Blåskjellanlegg. Foto: © Scanfishphoto

(14.04.15)

Fiskeridirektoratet søker leiefartøy for opprensking av eierløse blåskjellanlegg i Nordland, med særlig fokus på Nord-Salten, der tettheten av slike anlegg er størst.

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(14.04.15)

Oversyn over landa fangster av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i veke 15.