Du er her: Fiskeridirektoratet


Sei. 120x81px. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.10.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014

Engebøfjellet, Førdefjorden. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.10.14)

Fiskeridirektoratet meiner motsegna (innsigelsen) mot deponering av gruveslam i Førdefjorden står sterkare etter at Nordic Mining har foretatt nye undersøkelsar etter krav frå Klima- og miljødepartementet.

dykkerinspeksjon. Foto: © Fiskeridirektoratet

(28.10.14)

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har SINTEF utført tester som vil styrke kunnskapen om materialer i oppdrettsnæringen. På lang sikt vil dette ha en rømningsforebyggende effekt i akvakulturanlegg.

Landbasert oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(24.10.14)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker satte torsdag ned en ekspertgruppe som skal vurdere om regelverket for sjøbasert oppdrett kan brukes eller tilpasses landbasert oppdrett.

Oppdrettsanlegg. Foto: © Morten Ellingsen, Fiskeridirektoratet

(22.10.14)

Rømmingsrisikoen er høy når komponenter i oppdrettsanlegg ikke er riktig tilpasset hverandre.