Du er her: Fiskeridirektoratet


Torsk. Foto: © Eksportutvalget for fisk.

(21.10.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014.

Linefiske. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(21.10.14)

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele ubenyttede tredjelandskvoter og andre restkvoter til kystfiskeflåten for å bidra til å forsyne landindustrien med ferskt råstoff i tiden fremover.

Rekesortering trål. Foto: © Scanfishphoto

(20.10.14)

Påbudet om bruk av sorteringsrist i rekefisket i Skagerrak vil også bli gjort gjeldende i rekefisket i Nordsjøen utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen fra 1. januar 2015.

Blåkveitegarn. (Foto: © Fiskeridirektoratet)

(14.10.14)

Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper på havbunnen er utført på strekningen Fedje-Varangerfjorden, og det er tatt opp store mengder redskaper.

Sild. Foto: © Scanfishphoto

(14.10.14)

I dag fikk Fiskeridirektøren overlevert en rapport om vilkårene for samfiske i de pelagiske fiskeriene og åpning for samføring av slike fangster.