Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Produksjonsområder akvakultur 2017

Produksjonsområder

15. oktober 2017 deles norskekysten inn i 13 produksjonsområder. Målet er forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks- og ørretoppdrett.

 Brislingopptak. Foto: © Scanfishphoto

Rekrutteringskvoter for 2018

Rekrutteringskvotene skal bidra til at flere unge starter med fiske. Søknadsfristen er 15. september.

Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Ta vare på fisk, skalldyr og miljøet i sjøen

Se våre videoer om spøkelsesfiske og minstemål og last ned fritidsfiskeappen. Da blir det lettere å hjelpe livet i havet.

 Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto

Leppefiske

Høyt uttak av leppefisk i 2016 skaper bekymring. Sjekk hva som må til for å kunne fiske i 2017. 

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 03415

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2017

 

Reguleringsmøtet juni 2017

Sakspapirer og referat fra reguleringsmøtet i juni.

 

Last ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.