Du er her: Fiskeridirektoratet


Garnfiske. Foto: © Scanfishphoto

(26.03.15)

1. mars settest fiskerioppsyn for Heissafjorden i Møre og Romsdal. Reguleringane som vert gjeldande omfattar både yrkes- og fritidsfiskarar.

Foto: © MIR - www.mir.no

(24.03.15)

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N .

Makrellstørje Hillersøy. Foto: © Scanfishphoto

(23.03.15)

Fartøyet «Sjarmør» fra Sogn og Fjordane er valgt ut blant de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Fristen for påmelding til forsøksfisket for fartøy som fisker med line er utsatt til 30. april i år.

Foto: © Erik Røed, Kysten er klar

(20.03.15)

- I stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen legges det opp til storstilt realisering av potensialet for norsk sjømat. Det er vi selvsagt positive til. Samtidig blir det enda tydeligere at norsk havbruksforvaltning må forbedres og forenkles.

Linefartøy.

(18.03.15)

Fiskeridirektoratet har mottatt fem påmeldinger til forsøksfiske etter makrellstørje. Alle de påmeldte fartøyene er fartøy som fisker med ringnot.