Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Hvordan står det til med kunnskapen om fritidsfiske?

Det nærmer seg fritidsfiskesesongen og vi lurer på om du husker hva vi bør gjøre for å ta vare på kystressursene? Nå er det jo mye snakk om plast i havet og spøkelsesfiske, og vi har laget videoer om spøkelser, minstemål med mer. Dessuten lanserer vi om kort tid ny fritidsfiskeapp der du kan melde inn tapt og funnet redskap. Sjekk her om du vet alt.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 

Veiledning til landingsforskriften

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

 

Slik registrerer du deg og laster ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.