Skjul søk
Du er her:
19.01.2017

Risikovurdering med vekt på ilandføringsplikt og landingsforskriften

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har i samarbeid utarbeidet nasjonal strategisk risikovurdering for kontroll av fiskeriene i 2017. Ved siden av ilandføringsplikten og landingsforskriften skal også ulovlige landinger og identifisering av fangst om bord være sentrale i kontrollarbeidet i 2017.