Skjul søk
Du er her:
20.07.2017

Ny frist for å melde inn produksjonsområde

Nærings- og fiskeridepartementet utvider fristen for å melde inn hvilket produksjonsområde en oppdrettstillatelse skal innplasseres i. Den nye fristen er 15. august 2017.

20.07.2017

Har du registrert båten din?

Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

13.07.2017

Ny avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet ytterligere ett vedtak om utviklingstillatelser.SalmoTech AS har fått avslag på sin søknad om seks utviklingstillatelser for konseptet SalmoWell.

10.07.2017

Regler for nytt oppdrettssystem

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 7. juli endringer i regelverket som skal implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.

06.07.2017

Leppefiskreguleringene for 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger.