Skjul søk
Du er her:
25.09.2017

Vi treng fleire gode forskningsprosjekt

Fiskeri-Norge treng meir spenstig forsking for å få utløyst potensialet frå havet. Derfor utlyser Fiskeridirektoratet tilskotsmidlar også for 2018 som forskingsinstitusjonar utanom fiskeriforvaltninga kan søkje på. Fristen for å søkje tilskotsmidlar frå fiskeriforskningsavgifta er 1. november.

20.09.2017

Forskningskvoter 2018

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forskningsformål. Søknad om forskningskvote for 2018 må sendes innen 16. oktober 2017.

18.09.2017

Søknadsfristen for deltakeradganger ute

Søknadsfristen for nye deltakeradganger («rekrutteringskvoter») i 2018 er nå gått ut, og saksbehandlingen er i gang. Eventuell kontakt med søkerne vil skje per e-post.