Skjul søk
Du er her:
26.05.2017

Høring om hummer

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i reguleringen av fisket etter hummer i 2017.

26.05.2017

Næringa deler erfaringane med drift av grøne løyve

Visste du at manetoppblomstring kan vere ei større utfordring i lukka merdsystem enn i opne anlegg, at ein også får lus i lukka anlegg og at jo større fisk dess større sjanse for oksygendropp når ein bruker luseskjørt?

12.05.2017

Dialog skaper god forvaltning

Da WWF anbefalte forbrukerne å unngå reker fordi de mente forvaltningen av rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen ikke var bærekraftig, ble det behov for dialog med flere ulike aktører for å få til en bedre forvaltning av disse rekebestandene.

12.05.2017

Inviterer til reguleringsmøte 8. juni

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte 8. juni 2017. Reguleringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2017.

11.05.2017

Ungdomsfiske også i år

Ordninga med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år høve til å drive fiske i sommarferien. Ordninga vil gjelde for heile landet i perioden frå og med 19. juni og til og med 11. august 2017, og femner om alle fiskeslag som blir fanga i dei vanlege fiskeria langs kysten.