Skjul søk
Du er her:
17.02.2017

Nedetid i kartløsningen mandag

I forbindelsen med oppgradering vil våre brukere kunne oppleve noe nedetid og ustabilitet i Fiskeridirektoratets kartløsning mellom 08:00 og 13:00 mandag 20. februar.

13.02.2017

«Munin» er tatt ut av tjeneste

Frå nyttår vart kystoppsynsfartøyet «Munin» tatt ut av tjeneste i samband med at all sjøtjeneste i Fiskeridirektoratet vart organisert under «Overvåkningstjenesten» i Fiskeridirektoratet region Nord.

09.02.2017

Overvåkning og gjenfangst hjelper villaksen

Påleggene om overvåkning og skadebegrensende tiltak etter rømminger fungerer godt for å redusere miljøeffektene av rømt oppdrettslaks og kan ha stor betydning for bestandene av villaks.