Du er her:

Hvorfor har vi minstemål også i fritidsfiske?

Oppdatert: 29.06.2017

Minstemålene (lenke til Lovdata)

Vi vet ikke nøyaktig hvor mye fritidsfiskere henter ut av fjordene og de kystnære områdene, men vi vet at det er såpass mye at det har innvirkning på bestandene. Ikke tenk på enkeltpersoner som står på et nes og fisker med stang, men alle de med små båter som flere ganger i uken er ute og drar garn, line eller teiner. Det blir til sammen en del fisk i løpet av et år.

Vi nordmenn er heldige som kan leve i tett samspill med naturen og havet og bruke sjøen til matauk. Det privilegiet må vi ta vare på og i fellesskap gjøre vårt beste for at liten fisk kan vokse seg stor, gyte og få mange etterkommere. Slik bidrar vi til å bevare livet i havet for fremtidige generasjoner.

Alle fritidsfiskere bør derfor sette seg inn i hva som gjelder - i god tid før neste fisketur. En detaljert, og alltid oppdatert, oversikt over minstemålene finner du på Lovdata.

Makrell og sei unntatt

Det er ikke minstemål på makrell og sei for fritidsfiskere - så sant man ikke skal selge fangsten. Det er heller ikke minstemål på brosme, steinbit og lyr. Vanlige arter med minstemål er torsk, hyse, krabbe og hummer.

Småfisk skal slippes ut i sjøen igjen

Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død, eller det er tydelig at den ikke er levedyktig, kan du spise den.

Blir man straffet?

Målrettet og bevisst fangst av fisk under minstemål vil kunne straffes, men hovedpoenget er ikke å straffe folk. Poenget er å bidra til at folk flest fisker etter stor og voksen fisk istedenfor småfisk.

Tilpass fisket slik at du ikke får småfisk

Det beste er å forsøke å tilpasse fisket slik at du unngår å få fisk under minstemål. Du kan for eksempel prøve økt krokstørrelse eller større maskevidde i garnet. Du kan også vurdere å fiske i et annet område.

Du må vite hvilke regler som gjelder

Husk at det er ditt ansvar å vite hvilke regler som gjelder til enhver tid. Besøk derfor jevnlig fritidsfiskesidene våre.

Miljødirektoratet har ansvar for sjøørret.