Fritidsfiske

Reiskap

Garn, teiner, ruser, merking, røkting

Artar

Freda, delvis freda og med særskilde reglar

Fritidsfiskeappen

Kva finn du i appen? Korleis lastar du ned?

KART OG DATA

Frednings- og bevaringsområde for hummer

Det er etablert 50 fredningsområder for hummer, hvorav 10 er nye i 2020. Det er også på høring et fredningsområde for hummer.

I tillegg er det fire bevaringssoner i Tvedestrand kommune hvor det også er forbudt å fiske hummer.