Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dyrevelferdsmessig forsvarlig håndtering av levende strandet hval, hval i oppdrettsmerder og hval viklet inn i fiskeredskaper i sjøen

Her finner du veiledning for dyrevelferdsmessig forsvarlig håndtering av levende strandet hval, hval i oppdrettsmerder og hval viklet inn i fiskeredskaper i sjøen. Veilederen er revidert i mai i 2020.

De siste årene er det registrert tilfeller hvor hval blir funnet liggende hjelpeløse eller døde på strender, har svømt inn i poller eller har lagt seg til på grunt vann.

Det rapporteres om hval som har viklet seg inn i fiskeredskaper, tauverk eller andre fremmedlegemer i sjøen og ikke klarer å komme seg løs. Det er også registrert tilfeller hvor hval har kommet seg inn i merder med oppdrettsfisk.

Slike hendelser har ofte dyrevelferdsmessige aspekter.

Eventuelle aksjoner må derfor gjennomføres i samsvar med gjeldende regler for dyrevelferd.

Likeledes må det tas tilbørlig hensyn til sikkerhet for personell som skal utføre eventuelle redningsoperasjoner, og til eventuelt publikum. Noen situasjoner kan med noe tålmodighet løse seg selv, mens det i andre tilfeller må iverksettes tiltak. Videre tilsier noen tilfeller at dyret bør overlates til å dø på stranden (strandinger).

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med andre enheter og fagpersoner utarbeidet en veiledning til hvordan slike situasjoner kan løses, hvem som har det operative koordinerende ansvaret for å håndtere slike hendelser og hvem som har beslutningsmyndighet vedrørende redning/avliving av hval.