Fiske etter makrellstørje med not og line

Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for at det også i 2024 kan fiskes etter makrellstørje med not. Syv fartøy får anledning til å delta i fisket.

Nytt av året er at det også vil gis tillatelse til ett linefartøy over 24 meter.

Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve den garanterte kvoten den 15.august, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Andre refordeling kan tidligst foretas 1. september 2024.

I den forbindelse legger Fiskeridirektoratet ut listen over fartøy som står på rulleringslisten, og ber om tilbakemeldinger dersom det er feil på listen eller dersom flere fartøy ønsker å melde seg på. Fartøyene er nummerert på listen etter hvem som står for tur, men endelig liste er først klar når frist for tilbakemelding har gått ut.

Notfartøyene som får tilbud om deltakelse vil i år få mulighet til å delta i en Joint Fishing Operation (JFO). Dette er en samfiskeordning som tillater at fangsten til ett av to eller flere fartøy kan registreres på kvoten til et annet fartøy, innenfor en allerede avtalt fordelingsnøkkel. For at fartøy skal kunne delta i ordningen må hvert av fartøyene være utstyrt til å fiske etter makrellstørje, fartøyene må ha hver sin individuelle kvote, og fisket må foregå innenfor gjeldende regelverk. Fartøy som deltar i fiske i en JFO vil fortsatt måtte ha om bord en observatør fra det regionale observatørprogrammet til ICCAT.

Fiskeridirektoratet ber om at notfartøyene som er interessert i å inngå i en JFO tar kontakt med oss så fort som mulig, og senest innen 15. mai.

Les mer om bakgrunnen for fiske etter makrellstørje i 2024:

Fisket etter makrellstørje i 2024 (regjeringen.no)

Fartøy som står på rulleringslisten for fisket etter makrellstørje i 2024.

Nummer

Fartøynavn

Registreringsmerke

1

Vestbris

VL-50-G

2

Hillersøy

SF-246-A

3

Spjæringen

Ø-300-H

4

Bluefin

SF-12-F

5

Orfjord

M-8-AV

6

Sjarmør

M-58-AV

7

Edna Synnøve

SF-17-SU

Innspill

Fiskeridirektoratet ber om at eventuelle innspill vedrørende rulleringslisten sendes til Fiskeridirektoratet (e-post) så fort som mulig, og senest innen fredag 22. mars.

Etter fristens utløp vil fartøyene bli tilsendt tillatelse til å delta i fisket etter makrellstørje i 2024.

Forskrift

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2024