Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om strukturkvoter

Innhold

Rapporten viser tall for eksisterende strukturkvoteordning. Dataene i rapporten oppdateres en gang i døgnet. 

Eksisterende strukturkvoteordning

For eksisterende strukturkvoteordning vises oversikt over strukturkvote og grunnkvote for de ulike fartøygruppene og fiskeslagene som er med i ordningen.

Rapporten gir også oversikt over utløpsdatoer for de ulike strukturkvotene. Samme informasjon vises også for enkeltfartøyene som inngår i de ulike fartøygruppene. For enkeltfartøy vises det kvotesettet som har tilknytning til fartøyet på aktuelt tidspunkt. Aggregert visning for en fartøygruppe inneholder også kvotesett som ikke har tilknytning til et fartøy på aktuelt tidspunkt.

Kvotefaktorer

For kvotefaktor er det kvotefaktor eller basistonn som er oppgitt.

For følgende fartøygrupper er kvotefaktor oppgitt i basistonn:

  • Ringnot
  • NVG-trål
  • Makrelltrål
  • Pelagisk trål
  • Nordsjøtrål
  • Ringnot uten konsesjon (SUK)

Oppdateringstidspunkt

Dataene i oversiktene oppdateres hver natt.

Feil i data?

Dersom du mener at det må være feil i dataene som vises i oversiktene, vil vi be deg om å ta kontakt med Fiskeridirektoratet på følgende e-post: statistikk@fiskeridir.no.

Kilde

Fiskeridirektoratets merkeregister

Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister

Oppdatert: 04.12.2020