Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene – leppefisk

Se oppdateringstidspunkt, kilde og mer informasjon om dataene "fangst av leppefisk"

Oppdateringstidspunkt

Tallene oppdateres hver natt til ukedager (mandag-fredag) - se oppdateringstidspunkt i rapportene.

Kilde

Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister. Registeret omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy.

Fiskeridirektoratets merkeregister. Registeret omfatter alle registrerte norske fiskefartøy.

Fangst av leppefisk

Fangst av leppefisk inkluderer fangst som er registrert med produkttilstand levende.

Fangstområde

  • Sørlandet - her inkluderes fangst i hovedområde 9.
  • Vestlandet - her inkluderes fangst i hovedområde 8 og 28.
  • Nord for 62 grader nord - her inkluderes fangst fra resten av kysten.

Kvotegrupper

  • Lukket gruppe - fangst fra fartøy som har deltakeradgang i lukket gruppe i fisket etter leppefisk.
  • Åpen gruppe - fangst av fartøy som er registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister og som ikke har deltakeradgang i lukket gruppe i fisket etter leppefisk.
  • Ungdomsfiske - fangst som er merket med kvotetype for ungdomsfiske, eller registrert med spesielt merke for ungdomsfiske utstedt av Fiskeridirektoratets regionkontor.
  • Fritidsfiske - Fangst tatt av fritidsfartøy. Fra og med 2017 skal alle fritidsfartøy som skal fiske leppefisk være registrert i Småbåtregisteret (hos Redningsselskapet) eller i Skipsregistrene, og fangst på et fritidsfartøy registreres på det registreringsmerket fartøyet har i disse registrene.

I forbindelse med regulering av fisket inngår kvotegruppene åpen gruppe, ungdomsfiske og fritidsfiske i samme reguleringsgruppe.

Antall fartøy

Ved opptelling av fartøy kan et fartøy telles med i flere kvotegrupper. Dette betyr at summen av antall fartøy i de ulike kvotegruppene blir høyere enn totalt antall fartøy som har deltatt i fisket etter leppefisk. I kvotegruppen for ungdomsfiske vil det kunne være en underrapportering av antall fartøy i de tilfeller det benyttes spesielt merke utstedt av Fiskeridirektoratets regionkontor, da flere fartøy kan benytte samme merke.