Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene - landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak

Rapporten «Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak» er basert på uttrekket til Fiskeridirektoratets åpne data for fangst (seddel) koblet med fartøydata. Om åpne data for fangst koblet med fartøydata  

I tillegg har vi beriket dataene med navn på mottaker. Denne informasjonen blir i utgangspunktet hentet fra Fiskeridirektoratets kjøperregister og Fiskeridirektoratets liste over mottak uten godkjenningsnummer fra Mattilsynet. Dersom det ikke er treff i disse registrene, benyttes navnet på mottaket slik det er oppgitt på seddel. 

Oppdateringstidspunkt

Tallene oppdateres en gang i døgnet – hver natt.

Kilde

  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister
  • Fiskeridirektoratets merkeregister
  • Fiskeridirektoratets kjøperregister
  • Fiskeridirektoratets liste over mottak uten godkjenningsnummer fra Mattilsynet
Oppdatert: 22.01.2019