Om dataene - blåkveite

Innhold

Oversikten viser løpende fangst av blåkveite tatt av norske fartøy nord for 62°N i 2019. Fangstene er fordelt på redskapsgruppe og lengdegruppe (største lengde).

Oppdateringstidspunkt

Dataene oppdateres hvert 15. minutt mellom 08.00-21.00.

Kilde

  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister
  • Fiskeridirektoratets merkeregister 
Oppdatert: 05.06.2019