Om dataene – fangst per fisker

Oppdateringstidspunkt

Foreløpige tall for foregående år publiseres i januar, og endelige tall for foregående år publiseres på høsten.

Tall for 1945-2022 er endelige. Tall for 2023 er foreløpige. 

Neste oppdatering blir juni 2024 med endelige tall for 2023.

Forklaring

Fangstmengde per fisker kan brukes for å måle produktivitet i næringen. Økningen i fangstmengde per fisker skyldes den effektiviseringen fiskeriene har vært igjennom som har resultert i færre fiskere. I samme periode har fangstmengde vært relativ stabil.

Kilde

Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister. Registeret omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy. Dataene er innsendt via fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. 

Fiskeridirektoratets fiskermanntall. Registeret inneholder informasjon om personer som er bosatt i Norge og har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som levevei alene eller sammen med annen næring eller annet arbeid.

Innhold

Fangstkvantum er fangst landet av norske fiskefartøy. Tang og tare er ikke inkludert. Fangsttallene inkluderer norske skolekvoter, forskningsfangst og fritidsfiske som er omsatt.

Antall fiskere omfatter både de som har fiske som hovedyrke (blad B i fiskermanntallet) og biyrke (blad A i fiskermanntallet).

 

Oppdatert: 01.06.2022