Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene – fangst per fisker

Kilden til dataene "Fangst per fisker" er Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister og Fiskermanntallet. Fangstmengde per fisker kan brukes for å måle produktivitet.

Oppdateringstidspunkt

Foreløpige tall for foregående år publiseres i januar, og endelige tall for foregående år publiseres på høsten.

Tall for 1945-2023 er endelige. 

Neste oppdatering blir januar 2025 med foreløpige tall for 2024.

Forklaring

Fangstmengde per fisker kan brukes for å måle produktivitet i næringen. Økningen i fangstmengde per fisker skyldes den effektiviseringen fiskeriene har vært igjennom som har resultert i færre fiskere. I samme periode har fangstmengde vært relativ stabil.

Kilde

Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister. Registeret omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy. Dataene er innsendt via fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. 

Fiskeridirektoratets fiskermanntall. Registeret inneholder informasjon om personer som er bosatt i Norge og har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som levevei alene eller sammen med annen næring eller annet arbeid.

Innhold

Fangstkvantum er fangst landet av norske fiskefartøy. Tang og tare er ikke inkludert. Fangsttallene inkluderer norske skolekvoter, forskningsfangst og fritidsfiske som er omsatt.

Antall fiskere omfatter både de som har fiske som hovedyrke (blad B i fiskermanntallet) og biyrke (blad A i fiskermanntallet).

Kvalitetsindikatorer - offisiell fangststatistikk

ÅrAntall uker fra referanseperiodens utløp til foreløpige tall blir publisertAntall uker fra referanseperiodens utløp til endelige tall blir publisert
2023125
20222125
2021140
2020142
2019245
2018245
2017245
2016245
2015245
2014346