Ungdomstillegg

Formålet med ungdomstillegget er å stimulere til rekruttering til fiskeryrket ved å øke driftsgrunnlaget for unge fiskere, som får et garantert kvotetillegg av torsk.

Meldingsskjema for fiske på ungdomstillegget (pålogging via ID-porten)

  Hvem skal bruke skjemaet?

  Fiskere som er yngre enn 30 år og som er majoritetseier i et merkeregistrert fartøy i åpen gruppe.

  Med majoritetseier menes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

  Når kan skjemaet brukes?

  Skjema skal sendes inn før fisket tar til.

  Oppdatert: 22.01.2021