Ungdomstillegg

Ungdomstillegget skal stimulere til rekruttering til fiskaryrket ved å øke driftsgrunnlaget for unge fiskarar som får eit garantert kvotetillegg av torsk.

Meld deg på

Vilkår

For å kunne fiske på ungdomstillegget, må mannlege fiskarar være 30 år eller yngre og kvinnelege fiskarar være 40 år eller yngre.

Fiskar må være majoritetseigar i eit merkeregistrert fartøy i åpen gruppe. Majoritetseigar er den som eig over 50 prosent av andelane i fartøyet.

Skjemaet skal sendast inn før fisket tar til.