Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dispensasjon fra veieplikten for reker på 200 kilo eller mer per leveranse

Søknad om dispensasjon fra plikten i landingsforskriften om at all fisk skal veies fortløpende ved landing. 

Søk om dispensasjon fra veieplikten for reker

Formål og vilkår

Skjemaet skal brukes ved søknad om dispensasjon fra plikten i landingsforskriften § 5 første ledd (lovdata.no) om at all fisk skal veies fortløpende ved landing. Skjemaet gjelder bare landinger med minimum 200 kilo reker når mottaksanlegget er stengt.

Det er en forutsetning at fartøyet og mottaker er gitt dispensasjon fra plikten om samtidig undertegning av seddel, jamfør landingsforskriften § 8 tredje ledd.

All fisk som landes sammen med rekene skal veies og sorteres.

Dispensasjonen innebærer at vekten for reker på 200 kilo eller mer per leveranse estimeres i kasser. Mottaker skal umiddelbart etter ankomst mottaksanlegget kontrollveie rekene og bifangsten.

Landingen av rekefangsten i standardkasser må gi så små avvik mellom estimert vekt og veid vekt at kravene til nøyaktighet kan anses oppfylt.