Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dispensasjon fra plikten til å føre journal

For restauranter, detaljister og andre som kjøper inntil 200 kilo fisk per uke, er det innført en midlertidig ordning hvor det er gitt et generelt fritak fra plikten til å føre journal.

Søk om dispensasjon fra journalføringsplikten

Formål og vilkår

For restauranter, detaljister og andre som kjøper inntil 200 kilo fisk per uke, er det innført en midlertidig ordning hvor det er gitt et generelt fritak fra plikten til å føre journal.

Kravet til journal anses oppfylt gjennom godkjent regnskap i samsvar med bokføringsloven (lovdata.no).

For mottaksanlegg som mottar fisk for inntil 5 millioner kroner i året, kan det aksepteres en forenklet journal ved bruk av Excel‐ark (regneark) etter mal fra Fiskeridirektoratet.

Kjøpsverdien skal beregnes på all fisk, også den fisken som ikke mottas i første hånd.

Dersom det kjøpes fisk over flere mottaksanlegg vurderes disse samlet.