Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon

Formål med registreringsskjemaet

Registreringsskjema for påmelding til fiske i internasjonalt farvann.

Hvem skal bruke skjemaet?

Fartøy som har til hensikt å fiske i internasjonalt farvann.

Frist

Helst før 1. januar i det året fisket skal skje. Fristen er ikke absolutt.

Skjema

Registeringsskjema (Altinn)

 

Oppdatert: 20.01.2016