Lærlingkvote

Skjemaet skal brukast for å søkje om lærlingkvote hos fylkeskommunen.

Søknadsskjema for lærlingkvote (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Lærlingen som skal søkje kvote skal sende inn skjemaet, i samarbeid med opplæringskontor og fylkeskommune.

Lærlingekvoten følgjer kalendaråret/reguleringsåret.

Ein lærling har berre rett til ei lærlingekvote per år.

Det er ingen krav om vedlegg.

Kven behandler søknaden?

Det er fylkeskommunen der du søkjer om kvote som behandler søknaden. Søknaden blir automatisk sendt til den fylkeskommunen du oppgjer at du søkjer kvote i.