Lærlingkvote

Formål med skjemaet

Skjemaet skal brukast for å søkje om lærlingkvote hos fylkeskommunen.

  • Lærlingekvoten følgjer kalendaråret/reguleringsåret.
  • Lærlingen skal sjølv søkje sin fylkeskommune om lærlingekvote og fiskeslag på skjema om lærlingekvote.
  • Ein lærling har berre rett til ei lærlingekvote per år.

Kven skal bruke skjemaet?

Lærlingen som skal søkje kvote skal sende inn skjemaet, i samarbeid med Opplæringskontor og fylkeskommune.

Kven skal behandle søknaden?

Det er fylkeskommunen der du søkjer om kvote som skal behandle søknaden. Når du sender inn søknaden, vil den automatisk bli sendt til den fylkeskommunen du oppgjer at du søkjer kvote i.

Krav om vedlegg

Det er ingen krav om vedlegg.

Innlogging

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du brukar ID-porten kan du velje om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten vert brukt som innlogging til ei rekkje offentlege tenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Du finn rettleiar til kvar av innloggingane på ID-porten sine hjelpesider

Kontakt ID-porten si brukarstøtte dersom du har spørsmål om innlogging

Elektronisk søknadsskjema

Klikk her for å gå til søknadsskjema for lærlingkvote

Oppdatert: 06.01.2016