Fiskarmanntalet - søkje om opptak

Søknad om opptak i fiskarmanntalet eller overføring mellom blad.

Søk om opptak i fiskarmanntalet

Jobb vidare i påbegynt skjema

Mine skjema (pålogging via ID-porten).

Slette eller endre adresse

Dersom du ynskjer å bli sletta frå fiskarmanntalet eller du skal endre adresse, må du bruke skjemaet «Fiskermanntallet - slette eller endre opplysninger».

Formål

Fiskarar som søkjer opptak i fiskarmanntal, eller som søkjer overføring mellom blad, skal bruke skjemaet. Det kan også brukast til å søkje på vegner av andre, men då krevst signert fullmakt frå den ein søkjer på vegner av.

Krav om vedlegg

Nødvendig dokumentasjon til søknaden kan lastast opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Fiskeridirektoratet kan ikkje behandle søknaden før all dokumentasjon er lagt fram.