Fiskermanntallet - slette eller endre opplysninger

Skjema for fiskere som skal endre adresse eller slette seg fra fiskermanntallet.

Slette eller endre adresse i fiskermanntallet

 

Jobb videre i påbegynt skjema

Mine skjema (pålogging via ID-porten)

 

Søke opptak i fiskermanntallet

Skal du søke opptak i fiskermanntallet eller overføring mellom blad må du bruke skjemaet  «Fiskarmanntalet - søkje om opptak».