Fiskermanntallet - slette eller endre opplysninger

Skjema for fiskere som skal endre opplysninger om seg selv i fiskermanntallet eller slette seg fra fiskermanntallet.

Dette søknadsskjemaet skal benyttes dersom du skal starte på et nytt skjema:
Skjema for endringer/slettinger i fiskermanntallet (pålogging via ID-porten)

Hvis du derimot skal jobbe videre i et påbegynt skjema, bør du logge deg inn her for å komme direkte til Mine skjema (pålogging via ID-porten).