Fiskermanntallet - slette eller endre opplysninger

Skjema for fiskere som skal endre adresse eller slette seg fra fiskermanntallet.

Start på nytt skjema

Skjema for endringer/slettinger i fiskermanntallet (pålogging via ID-porten)

Jobb videre i påbegynt skjema

Mine skjema (pålogging via ID-porten)

Søke opptak i fiskermanntallet

Skal du søke opptak i fiskermanntallet eller overføring mellom blad må du bruke skjemaet  «Fiskarmanntalet - søkje om opptak».