Fiskermanntallet - slette eller endre opplysninger

Formål med skjemaet

Registrere endringer eller slette deg selv fra fiskermanntallet.

Kven skal bruke skjemaet?

Fiskere som vil endre opplysninger om seg selv i fiskermanntallet eller slette seg fra fiskermanntallet.

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for endringer/slettinger i fiskermanntallet

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, må du kontakte det regionkontoret du hører til.

Ta kontakt på e-post eller telefon: E-post: 

Telefon: kontaktinfo til de ulike regionene

Oppdatert: 14.11.2019